/Patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas
2021 m. kovo 1 d.

Patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas

Varėnos rajono savivaldybės taryba š.m. vasario 26 d. nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje patvirtino  Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą. Jį sudaro: 24 354,4 tūkst. Eur pajamų, 26 875,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų: 23 706,1 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų –  15 548,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui; 3 169,7 tūkst. Eur turtui įsigyti.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, apžvelgdamas šių metų biudžetą, pažymėjo: „Į šiuos metus atėjome su unikalia 2020–ųjų patirtimi. Praėję metai buvo pakankamai sudėtingi dėl COVID-19 pandemijos plitimo ir paskelbto karantino. Didžioji dalis mūsų biudžetinių įstaigų negalėjo visa apimtimi teikti viešųjų paslaugų arba jas teikdamos susidūrė su ypač dideliais iššūkiais. Daugiausia su jais susidūrė švietimo bei socialines paslaugas teikiančios įstaigos. Tačiau, noriu atkreipti dėmesį, kad visos įstaigos joms skirtus asignavimus naudojo  labai atsakingai. Varėnos rajono bendruomenei buvo ne tik pagal galimybes kokybiškai suteiktos viešosios paslaugos, bet 2020 biudžetinius metus šios įstaigos baigė be didelių kreditinių įsiskolinimų, darbuotojams buvo išmokėtas gruodžio mėnesio darbo užmokestis. Šie, 2021–ieji metai, dėl COVID-19 pandemijos plitimo ir paskelbto karantino numatomi taip pat sudėtingesni nei įprastai. Bet planuojami mažesni nei 2020 m. asignavimai biudžetinių įstaigų veiklos organizavimui neturės poveikio siekiant užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams. Beje, labai svarbu pažymėti, kad šių metų biudžete suplanuotas ženklus darbo užmokesčio didėjimas. Kokius dar akcentus reikia  pabrėžti kalbant apie šių metų biudžetą? Šiemet gyventojai patys galės teikti pasiūlymus ir Savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojami ir įgyvendinami gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektai. Tam planuojama skirti 20 tūkst. Eur. Šiais metais savivaldybė planuoja įgyvendinti 39 projektus. Noriu išskirti keletą svarbesnių. Reikia pasidžiaugti, kad Varėnos mieste suformuotas gyvenamųjų namų kvartalas, kuriame – 64 sklypai. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams įrengti naujai suformuotame individualių namų kvartale numatoma 100 tūkst. eurų. Š. m. IV ketvirtį planuojama pradėti vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus. Varėnoje toliau gražės aplinka šalia gyvenamųjų namų. Projektui „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ numatyta 290 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Dar 30 tūkst. iš biudžeto numatoma apšvietimui prie daugiabučių namų atnaujinti. Įgyvendinant šį projektą bus įrengtos dvi vaikų žaidimų aikštelės ir suremontuota 18 privažiavimų prie daugiabučių namų kartu su automobilių stovėjimo aikštelėmis. Savivaldybei priklausančiuose pastatuose bus panaudoti atsinaujinantys energijos ištekliai. Gautas finansavimas saulės baterijų įrengimui ant 6 savivaldybei priklausančių pastatų, kuriuose veiklą vykdo 4 savivaldybės įstaigos (Varėnos „Ryto“ progimnazija, Valkininkų gimnazija, Matuizų pagrindinė mokykla, Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželis). Jų įrengimo bendrafinansavimui biudžete numatyta 42,2 tūkst. eurų. Įgyvendinus du projektus, prie centralizuotų nuotekų tinklų bus prijungti 166 Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime esantys būstai. Šiems projektams numatoma 186,7 tūkst. eurų. Šiais metais numatyta 21,7 tūkst. eurų skirti projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ bendrafinansavimui. Įgyvendinant šį projektą, bus atnaujinta teritorija šalia Valkininkų gimnazijos: suremontuotas privažiavimas, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, takai, suoliukai, apšvietimas, mokyklinio autobusų laukimo stotelės. Projekto biudžete 116,3 tūkst. eurų numatoma Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui. Įgyvendinus šį projektą, planuojama įrengti mažojo futbolo žaidimui pritaikyta aikštelę su dirbtine žolės danga ir drenažo sistema, todėl atsiras galimybė futbolą žaisti ir drėgnuoju laiku (pavasarį, rudenį). Bus įrengtos dvi naujos lauko krepšinio aikštelės.

Norėčiau išskirti projektus, skirtus verslumui skatinti. Juos įgyvendinant numatoma pritaikyti verslui 6 žemės sklypus ir parengti programas ugdyti Varėnos rajono bendruomenės verslumą (projekto tikslinės grupės – 12–19 metų moksleiviai ir asmenys virš 50 metų) bei įrengti tam tinkamą infrastruktūrą Senosios Varėnos kaime.

Rūpinamės, kad Varėnos krašte būtų puoselėjamas M. K. Čiurlionio atminimas ir jo gimtinėje atsirastų prasmingų  tai liudijančių ženklų. Priemonei „M. K. Čiurlionio gimtinės infrastruktūros plėtra ir menininkui skirtų renginių organizavimas“ numatoma skirti 35 tūkst. eurų. Šiais metais planuojama Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje pastatyti M. K. Čiurlionio gimimo vietą žymintį ženklą, sutvarkyti teritoriją.

Praėjusiais metais Finansų ministerija už atsakingą požiūrį į efektyvų finansų valdymą Varėnos rajono savivaldybę apdovanojo „Auksine krivūle“. Šis reikšmingas įvertinimas liudija, kad ir su kukliu biudžetu turim gebėjimų atsakingai spręsti iškylančius iššūkius“, – pabrėžė meras Algis Kašėta.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

                       

 

2021-03-01T13:01:30+00:00