/Perlojoje jautriai skambėjo žemiečiui aktoriui Tomui Vaisietai skirta jo vaikų parengta kompozicija „Kad vaikų vaikai atmintų“
2019 m. rugpjūčio 28 d.

Perlojoje jautriai skambėjo žemiečiui aktoriui Tomui Vaisietai skirta jo vaikų parengta kompozicija „Kad vaikų vaikai atmintų“

Perlojiškiai sukvietė į gražią šventę, kurios metu Perlojos Švč. M. Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai, o po jų po puošniais bažnyčios skliautais skambėjo šviesaus atminimo kraštiečio, Perlojos garbės piliečio, aktoriaus, Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo ordino kavalieriaus Tomo Vaisietos vaikų, aktorių Ginvilės ir Perlio parengta kompozicija „Kad vaikų vaikai atmintų“. Kompozicija sudaryta remiantis tėvo kūrybiniu credo ir jos susižavėję klausėsi gausiai į bažnyčią susirinkę perlojiškiai ir svečiai. Iškilų kraštietį bei turtingą kaimo istoriją ir jį garsinusius žmones jie prisiminė po iškilmingo  renginio bendruomenės namuose vykusioje kaimo šventėje.

Šv. Mišias atlaidų metu už Perloją ir jos žmones aukojo Perlojos parapijos klebonas Ąžuolas Miliauskas ir Stakliškių parapijos klebonas Gediminas Mieldažis. Šv. Mišių pabaigoje aplink bažnyčią ėjo procesija.

Perlojoje gimęs ir augęs, dažnai čia su solidžia kūrybine programa atvažiuodavęs aktorius Tomas Vaisieta visame Varėnos krašte buvo labai laukiamas ir garbus svečias. Garsų kraštietį, kuris labai mylėjo Perloją, visada didžiuodavosi jos istorija bei patriotiškais kaimo žmonėmis, pakvietė prisiminti  Tomo Vaisietos vaikai – aktoriai Ginvilė Vaisietaitė ir Perlis Vaisieta. Jie pristatė programą,  sudarytą remiantis tėvo kūrybine programa. Ji prasidėjo jautria gaida – dzūkiška Ginvilės ir Perlio sudainuota daina „Vai seniai seniai pas motulį buvau…“. T. Vaisietos vaikų lūpomis skambėjo lyrinės kompozicijos iš jo  pamėgtos Just. Marcinkevičiaus, J. Strielkūno, K. Bradūno, B. Brazdžionio, I. Abašidzės, J. Degutytės, Liūnės Sutemos, V. Bložės, B. Sruogos, M. Martinaičio poezijos, taip pat ištraukos iš K. Sajos ir S. Šaltenio prozos kūrinių. Taip pat skambėjo ir dzūkiškos dainos, be kurių, kaip juokavo Perlis, „jie nebūtų įleisti į Perlojos Respubliką“. „Visada mus tėtušis mokydavo, kad kiekvienąkart išeitume į sceną taip, kaip paskutinį kartą. Mūsų šeimos vardu dėkojame jums už spindinčias akis, už simbolinį mums dovanotą kardelį. Tėvelis labai mylėjo savo gimtinę, jis visada savo kūrybinėje programoje akcentuodavo šioje bažnyčioje nupiešto kunigaikščio Perliaus šūkį: „Už Perloją ir visą Lietuvą!“. Esame įsitikinę, kad ir kiekvienas perlojiškis turi tą užtaisą – „Už Perloją ir visą Lietuvą!“, tai laikykimės visi už rankų ir vieningai“.

T. Vaisietos kūryba išties buvo persismelkusi ypatingu patriotiškumu, meile savo kraštui ir jo istorijai.

Perlojos bendruomenės pirmininkė Danutė Karalevičienė visų susirinkusiųjų vardu padėkojo už puikią kūrybinę programą. „Klausydami jūsų, mes nukeliavom į tuos laikus, kai šią kūrybą Perlojoje skaitė Jūsų tėvelis. Nuoširdus ačiū už prisiminimus“. Perlio balsas bažnyčioje skambėjo tarsi tėvo aidas, simboliškai patvirtindamas, kad vaikų vaikai gali ir privalo tęsti savo protėvių pradėtus prasmingus darbus ir skleisti jų idėjas.

Gražių žodžių žymiam kraštiečiui negailėjo Nedzingės bendruomenės nariai. „Gerbiamas Tomas Vaisieta – Perlojos dalis, tačiau jis brangus ir nedzingiškiams.  Tomas mokėsi mūsų mokykloje. Įdomu, kuo būtų tapęs šis Lietuvos ąžuolas, jei ne tėvai? “, – kalbėjo nedzingiškiai ir T. Vaisietos tėvų atminimui sudainavo dainą  „O atsimenu namelį, aš gimtinį savo“.

Seimo narys, perlojiškis  Juozas Baublys, dėkodamas Ginvilei ir Perliui Vaisietoms už gražią programą, pasidžiaugė, jog T. Vaisieta labai mylėjo Perloją, garsino ją ir šią meilę perdavė savo vaikams. Jis dovanų įteikė medaus, surinkto iš aplinkinių laukų žiedų. Perlojos kaimo bendruomenei J. Baublys padovanojo savo tetos 1983 m. pogrindyje daugintus leidinius – Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos egzemplioriaus  bei jaunimui skirtų leidinių kopijas. „Noriu, kad istoriją prisimintume iš originalių šaltinių. Skaitykite ir saugokite“.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sakė: „Sujaudino išgirsti žodžiai ir dainos. Tomas mums buvo liudininkas, kad dvasinė jėga – pagrindinis vedlys į laisvę. Perlojos istorija susideda iš daug gražių mozaikos dalių. Mūsų seneliai statė materialius ir dvasinius dalykus. Jie mums paliko šią gražią savo rankomis pastatytą bažnyčią ir Vytauto Didžiojo paminklą. Tomas Vaisieta mums primena, kad atmintį liudija ir mus įkvepia raiškus lietuviškas žodis“. Meras padėkojo Tomo Vaisietos vaikams už jautrią kūrybinę programą bei gražius prisiminimus apie tėvelį. Visiems šventės dalyviams rajono vadovas padovanojo pyragą.

Po šventinio renginio bažnyčioje perlojiečiai ir svečiai aplankė ekspoziciją Perlojos istorijos muziejuje. Čia eksponuojami 2007 m. Tomo Vaisietos gimtosios Perlojos bendruomenei dovanoti beveik penkiasdešimt metų trunkančio kūrybinio darbo liudininkai – įvairūs apdovanojimai, afišos, nuotraukos, paveikslai – beveik keturi šimtai didelių ir mažų eksponatų.

Vėliau visi rinkosi smagiai popietei – padainuoti, pašokti, pasivaišinti ir pasidalinti prisiminimais Perlojos bendruomenės namuose.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2019-08-28T20:25:49+00:00