/Planuojama teikti paraišką „INTERREG V-A Lietuva – Lenkija“ programos projektui
2018 m. gegužės 16 d.

Planuojama teikti paraišką „INTERREG V-A Lietuva – Lenkija“ programos projektui

Gegužės 11 dieną Varėnos rajono savivaldybėje lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybės bei Dabrovo Bialystoko savivaldybės (Lenkija) atstovai (lenk. Gmina Dąbrowa Białostocka). Susitikimo metu projekto partneriai aptarė planuojamą teikti projekto paraišką pagal „Interreg V–A Lietuva–Lenkija“ bendradarbiavimo programos 4 prioritetą – „Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą bei viešąsias paslaugas pasienio savivaldybėse.

Projekto „Savivaldybės – aktyvios bendruomenės nariai“ (angl. Municipalities as active community members) įgyvendinimo metu planuojamos veiklos rūšys skirtos Varėnos rajonui: batutų įsigijimas Varėnos baseinui, šeimų sporto švenčių organizavimas, sportinių stovyklų šeimoms organizavimas, varžybos vandenyje ant batutų, nauja paslauga – „šeimos diena baseine“, mokymai treneriams, specialistams, programos sukūrimas, viešinimas, projekto partnerių susitikimai. Projekto tikslas – stiprinti savarankiškąsias savivaldybių funkcijas plečiant sporto ir aktyvaus poilsio paslaugas savivaldybių gyventojams, pasikeičiant gerąja patirtimi, suorganizuojant bendrus mokymus ir įrengiant sporto infrastruktūrą.

Varėnos sporto centro informacija

2018-05-16T20:50:02+00:00