/Profesinės šventės proga mokytojams skambėjo nuoširdūs sveikinimai ir nuotaikinga koncertinė programa
2021 m. spalio 6 d.

Profesinės šventės proga mokytojams skambėjo nuoširdūs sveikinimai ir nuotaikinga koncertinė programa

Tarptautinės mokytojų dienos proga Varėnos rajono savivaldybė rajono pedagogams tradiciškai dovanojo šventinį renginį, kuriame skambėjo eilės,  daug padėkos žodžių ir nuotaikinga koncertinė programa. Į Varėnos kultūros centrą susirinkusius Varėnos krašto mokytojus jautriomis eilėmis ir dainomis pasveikino Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bendruomenė.

Visą rajono švietimo bendruomenę su profesine švente pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. „Su Jūsų švente, miela švietimo bendruomene. Iš mokinių lūpų šiandien nuskambėjo labai gražus pasakymas, kad esat tokie paprasti, kasdieniški, paskendę kasdienybės rūpesčiuose, bet ypatingi – kaip miško šaltinis. Linkiu Jums  tikėjimo, kad esat labai svarbūs. Prieš trisdešimt ir daugiau metų rinkau kraštotyrinę medžiagą ir ne vieną kartą teko girdėti, kad labai didelę įtaką vienam ar kitam žmogui jo gyvenime padarė mokytojas. Dažniausiai gerą ir teigiamą. Linkiu Jums stiprybės, juk Jūsų darbas galo sudėtingas. Ačiū Jums, tikėkit savo darbo prasme. Gražios visiems šventės“, – sveikino rajono vadovas.

Tylos minute buvo pagerbti į Amžinybę išėję rajono mokytojai.

Pedagogus pasveikinusi Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė pažymėjo, kad Varėnos rajono ugdymo įstaigose darbuojasi darbšti bendruomenė, šiais mokslo metais jose dirba  323 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. „Emociškai tai labai jautri ir labai graži diena, kai visos gėlės pražįsta mokytojams. Kiekvienas turėjome Mokytoją iš didžiosios raidės, kurį visada prisimename. Mieli kolegos, tegu ši diena būna gerų emocijų gūsis mūsų nelengvame darbe. Linkiu pasitikėjimo savimi, to tikėjimo, kad jūs žinote, ką darote ir kodėl tą darote ir būtina tai parodyti aplinkiniams, kaip sunkaus darbo vaisiai duoda rezultatą. Linkiu jums visiems kantrybės, kad lengvai, ramiai priimtumėte visus iššūkius ir išgyventumėte nusivylimus, kurių kiekvieno darbe pasitaiko. Linkiu entuziazmo, kuris reiškia nuoseklų darbą, tikėjimo kiekvieno mokinio galiomis. Tai, ką darote, kad kiekvienas mokinys būti laimingas. Linkiu kūrybiškumo ir laisvės mąstyti už ribų, už tam tikros erdvės ir laiko ribų. Pasak iškiliosios edukologės Meilės Lukšienės, „nuo mokytojo priklauso tautos laisvė, todėl jis turi būti laisvesnis už visus kitus“. To aš Jums ir linkiu, mieli kolegos“, – sveikino S. Bingelienė.

Varėnos rajono savivaldybės mero padėkos raštais ir bilietais į šiuo metu Varėnoje vykstančio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio spektaklius  buvo apdovanoti  dvidešimt trys rajono pedagogai.

Už dalykinių ir metodinių inovacijų sklaidą rajone ir šalyje – Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja Rasa Alekšiūnienė,  Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytojas Marijus Baukus, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pedagogė Skaistė Kudžmaitė, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja Asta Rimkuvienė,  Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja Neringa Saldienė.

Už veiksmingą bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais, kuris skatina nuolatinius mokinių laimėjimus rajone ir šalyje: Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Abramavičienė,  Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokytojas Rytis Amšiejus, Varėnos švietimo centro neformaliojo vaikų švietimo būrelio vadovė Irena Čeplikienė, Varėnos r. Valkininkų gimnazijos mokytoja Dovilė Keršytė, Varėnos sporto centro treneris Irmantas Markiavičius,  Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šemeškienė-Kleponytė.

Už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybišką ugdymą: Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus pedagogė Gražina Aranauskienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė, Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos Senosios Varėnos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus auklėtoja Laimutė Pačkauskienė.

Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir mokinių įtraukimą į visuomeninę pilietinę veiklą: Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos mokytoja Irma Ambrutienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė.

Už ypatingus laimėjimus įstaigos bendruomenėje: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogė Ineta Balkuvienė,  Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja Vilija Jurgelevičienė,  buvęs  Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojas Vytautas Leonavičius,  Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja Audronė Streikuvienė, buvusi Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja Vitalija Tamošiūnienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytoja Aldutė Vaičiulienė.

Už nuoširdų ir profesionalų darbą bei  kryptingą rajono švietimo politikos formavimą mero padėkos raštu taip pat apdovanota Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė.

Šventės metu viena iš ilgamečių  pedagogių, ilgametė varėnos kultūros centro mišraus choro „Varpilė“ vadovė Ramona Elena Velžienė  už aktyvią pedagoginę ir kultūrinę veiklą, Varėnos krašto garsinimą ir nuopelnus ugdant jaunąją kartą buvo apdovanota itin reikšmingu Varėnos rajono savivaldybės apdovanojimu – ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“. Šį ženklą laureatei užsegęs meras A. Kašėta pažymėjo, jog R. Velžienė daug metų Varėnos krašte buria žmones į chorus, kurie garsina Varėnos kraštą Lietuvoje ir už jos ribų. „Jūsų visuomeniškumas, aukojamas bendram gėriui, yra nepamatuojamas. Nuostabu, kad tiek metų galima išlaikyti gražią dainuojančią bendruomenę. Ačiū Jums“, – kalbėjo rajono vadovas.

„Nuoširdžiai dėkoju už man suteiktą labai reikšmingą įvertinimą. Man Varėnos kraštas labai mielas, atvažiavau ir Varėną ir čia užsibuvau daugiau kaip penkiasdešimt metų. Vadinasi, aš jau esu dzūkė“, – juokaudama dėkojo R. Velžienė.

Kiekvienam pedagogui buvo įteikta saldi dovanėlė. Šventinį visiems Varėnos krašto mokytojams skirtą renginį vainikavo puiki muzikinė dovana – atlikėjo Martyno Kavaliausko su grupe koncertas.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

 

 

 

2021-10-11T18:05:49+00:00