/Sėkmingai įgyvendintas rajono mažiesiems skirtas projektas!
2022 m. rugsėjo 29 d.

Sėkmingai įgyvendintas rajono mažiesiems skirtas projektas!

Interreg Lietuva Polska LT V2 CMYK 999 300x144

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija kartu su kolegomis iš Gižycko miesto savivaldybės (Lenkijos Respublika) sėkmingai įgyvendino švietimo įstaigoms, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skirto projekto „Gižycko ir Varėnos bendradarbiavimas skatinant socialinę įtrauktį, kovą su skurdu ir diskriminacija“ veiklas.

Rugsėjo 22 d. Lenkijoje įvyko projekto baigiamoji konferencija. Konferencijoje projekto įgyvendinimo eigą aptarė ir pasiektais rezultatais pasidžiaugė visų jame dalyvavusių įstaigų atstovai iš Lietuvos: Varėnos „Žilvičio“ ir „Pasakos“ vaikų lopšelių–darželių, Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijų bei Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio ir Matuizų pagrindinių mokyklų ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo skyrių. Drauge su Gižycko ugdymo įstaigų atstovais buvo aptartos projekto veiklų tęstinumo užtikrinimas, taip pat tolimesnio projektinio bendradarbiavimo galimybės.

Projektas buvo orientuotas į švietimo įstaigų veiklos tobulinimą, jo tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, sveiką gyvenimo būdą, kovą su skurdu ir diskriminacija. Tikslų buvo siekiama į bendradarbiavimo tinklą apjungiant skirtingas projekte dalyvaujančių pasienio regionų įstaigas. Projekto metu vykdyti mokymai pedagogams įvairiomis temomis: teatro terapijos, žaidimų pedagogikos, sensorinės integracijos, šokio bei judesio terapijos metodų panaudojimas ugdymo procese ir kt. Pedagogai dalyvavo dirbtuvėse, kurių metu buvo rengiama prevencinė programa (susipažinkite su parengta programa: spausti ČIA).

Dar 2021 m. visos projekte dalyvaujančios Varėnos rajono įstaigos buvo aprūpintos naujomis priemonėmis: interaktyvių kubų su interaktyviais ekranais bei planšetėmis komplektai, interaktyvios grindys, mėtomi mikrofonai, lipnios plėvelės rašymui.

Senojoje Varėnoje ir Matuizose buvo atnaujinta lauko žaidimų įranga.

Šių metų pradžioje, pasitelkdamos naujai įsigytas priemones bei projekto metu įgytas žinias, ugdymo įstaigos įtraukdamos visus savo ugdytinius, vykdė pasirengimo veiklas, kurių rezultatas – gegužės mėn. kiekvienos įstaigos organizuojamas renginys bendruomenei. Taip siekiama didinti bendruomenių bendrystę, kartu su tėveliais pasidžiaugti naujai įsigytomis priemonėmis, įranga bei parodyti projekto metu įgytų naujų įgūdžių rezultatus.

Varėnos rajono ugdytiniai kartu su vaikais iš Gižycko dalyvavo sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą skatinančiose olimpiadose.

Varėnos rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 248 651,67 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 211 353,91 Eur. Projekto trukmė – 29 mėnesiai.

 

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

2022-11-16T12:31:33+00:00