/Senosios Varėnos bažnyčioje – Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras
2019 m. spalio 22 d.

Senosios Varėnos bažnyčioje – Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras

Po gražiaisiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais skambėjo nuostabios melodijos – čia vyko Lietuvos muzikos patriarcho  Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras.  Jo skambiausius chorinius kūrinius atliko jungtinis choras – Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija“, vadovaujamo Ilonos Zalanskienės, Vilkaviškio kultūros centro kamerinio choro „Uosija“, vadovaujamo Laimos Venclovienės, Širvintų kultūros centro mišraus choro „Navis“, vadovaujamo  Audronės Burakovienės, ir Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, vadovaujamo Audronės Steponkevičiūtės, dainorėliai. Jungtiniam chorui dirigavo profesorius Jurijus Kalcas bei chorų vadovės. Renginį profesionaliai ir įdomiai, įpindamas jautrių J. Naujalio gyvenimo ir kūrybos akimirkų, informatyviai pristatydamas kūrinius vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Varėniškiai klausėsi originalių Juozo Naujalio kūrinių, sakralinės muzikos, harmonizuotų liaudies dainų – „Jaunimo giesmės“, „Už Raseinių ant Dubysos“, „Vasaros naktys“, „Burtai“, „Dainų dainelės“ ir kitų, o muzikinį vakarą vainikavo iškilmingai sugiedota „Lietuva brangi“, kurią giedojo visi buvę bažnyčioje.

Renginio metu V. Gerulaitis labai taikliai pasakė: „Juozo Naujalio muzikoje ieškome ne pramogos, o dvasinio sustiprinimo, grožio. Šis kompozitorius troško, kad Lietuvoje lietuviai dainuotų lietuviškai. Juozo Naujalio muzika yra savotiškos lubos, nes geriau parašyti už jį tiesioj neįmanoma“.

Renginio pabaigoje Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė Laima Denutienė, dėkodama už suteiktą galimybę Varėnos krašto žmonėms pasiklausyti puikaus koncerto,  įteikė mero padėkas profesoriui J. Kalcui, V. Gerulaičiui ir chorų vadovams.

Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras Senojoje Varėnoje – pirmasis projekto „Dainuoju Naujalį su maestro“, kuriame dalyvauja šie chorai, koncertas. Projektą įgyvendina Vievio kultūros centras, o finansuoja Lietuvos kultūros taryba.  Jo metu vyks penkios meistriškumo pamokos su žymiais muzikais bei penki koncertai, o baigiamieji koncertai nuskambės gruodžio mėnesį Vievyje ir Trakų pilyje.

Projekto „Dainuoju Naujalį su maestro“ vadovė Audronė Stepankevičiūtė už dalyvavimą projekte ir nuostabiai nuskambėjusį pirmąjį koncertą dėkojo visiems choristams ir jų vadovams. Ypatinga padėka buvo išsakyta renginį Senojoje Varėnoje organizavusiai ir kuravusiai choro „Harmonija“ vadovei Ilonai Zalanskienei bei Senosios Varėnos bažnyčios klebonui Pranciškui Čiviliui. „2019-uosius Seimas paskelbė Juozo Naujalio metais. Vievio kultūros centras, minint Lietuvos profesionaliosios muzikos pradininko, kompozitoriaus, vargonininko, muzikos pedagogo 150–ąsias gimimo metines, parengė šį projektą. Sumanėme, kad jame dalyvaus keturi chorai iš skirtingų regionų. Šie chorai noriai sutiko prisijungti,  parengė šio žymaus kompozitoriaus chorinės muzikos programą. Su chorais dirba Lietuvos maestro: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, vyrų choro „Varpas“ vadovas Jurijus Kalcas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, choro „Ave vita“ vadovas Kastytis Barisas, Vilniaus uiversiteto chorų „Pro musica, „Virgo“, „Gaudeamus“ vadovė Rasa Gelgotienė, Kauno technikos universiteto choro „Jaunystė“ vadovė Danguolė Beinarytė. Labai džiaugiuosi, nes pirmasis koncertas tikrai pranoko lūkesčius. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia buvo pilna klausytojų, kurie mums plojo ir dėkojo už gražias dainas. Puiku, kad juos sudomino kompozitorius Juozas Naujalis ir chorinė muzika. Organizatorių vardu dėkojame visiems, kurie geranoriškai  prisidėjo organizuojant renginį“.

Šiemet minime šio žymaus  lietuvių kompozitoriaus, vargonininko, choro dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjo ir dirigento šimtas penkiasdešimtąsias gimimo metines. Tad projektas  „Dainuoju Naujalį su maestro“ yra prasmingas lietuviškos profesionaliosios muzikos patriarcho atminimo įamžinimas.

Kompozitoriaus kūrybinį palikimą sudaro maždaug du šimtai įvairaus žanro kūrinių:  trylika mišių, apie dvidešimt motetų, daug giesmių, nemaža harmonizuotų ir originalių dainų chorams, simfoninė poema „Ruduo“, pjesė „Svajonė“, preliudai, fugos, kantatos ir kiti kūriniai.  Daug jų sukurta pagal Maironio žodžius – „Lietuva brangi“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“. Taip pat pagal liaudies dainas – „Ant kalno karklais siūbavo“, „Oi žiba žiburėlis“, „Siuntė mane motinėlė“.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-11-18T18:13:10+00:00