/Šviesaus atminimo kraštiečio Tomo Vaisietos pagerbimo vakaras
2019 m. lapkričio 27 d.

Šviesaus atminimo kraštiečio Tomo Vaisietos pagerbimo vakaras

Lapkričio 23 dieną Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje vyko teatro ir kino aktoriaus Tomo Vaisietos, Perlojos garbės piliečio, mirimo metinių minėjimas. Vaikai Perlius Vaisieta ir Ginvilė Vaisietaitė skaitė literatūrinę kompoziciją, „Kad vaikų vaikai atmintų“, parengtą pagal T. Vaisietos vertybes – šeimą, gimtąją kalbą ir Tėvynę. Kompozicijoje skambėjo lietuvių liaudies dainos, be kurių neapsieidavo nė viena Vaisietų šeimos vakaronė.

„Iš to, kad salė pilna, suprantame, jog mūsų tėtušis nuskriejo ryškų kometos kelią, nugyveno prasmingą gyvenimą ir ne veltui jo priesakas – „Už Perloją, už Lietuvą!“ – mums, vaikams, nuo mažų dienų iki dabar yra šventas. Mūsų tėvuko viltis, svajonė kažkada buvo, kad jo vaikai, aš, Perlius, ir Ginvilė, sugrįžtume į sceną ir atliktume šeimyninę programą. Gyvenimas taip susiklostė, kad dirbame kitus darbus ir mus nunešė tolyn. Pildydami jo troškimą, nors ir pavėluotai, sugrįžome. Šią programą „Kad vaikų vaikai atmintų“ ir skiriame savo tėtušiui“, – kalbėjo T. Vaisietos sūnus Perlius.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sakė: „Jūsų programa mums buvo svarbi ir didelė dovana. T. Vaisietos kelias prasidėjo čia, mūsų krašte, ir tą nueitą kelią mes labai branginame. Puoselėsime jo atminimą, neišklysime iš to kelio, kurį Jūsų tėvelis išdeklamavo, išdainavo. Tai labai simboliška, kad Jūs tęsiate tėvuko kelią, einate jo pėdomis ir įprasminate jo atminimą. Šviesaus atminimo Tomas Vaisieta iš amžinybės stebėdamas Jūsų darbus džiaugiasi. Džiaugiamės ir mes.“

Savo prisiminimais apie T. Vaisietą dalinosi Perlojos gyventojos Danutė Karaliavičienė, Regina Kupčinskienė ir draugijos Lietuvai pagražinti pirmininkas Juozas Dingelis, kurios garbės nariu buvo T. Vaisieta. Pirmininkas sakė, kad Tomas buvo Dainavos krašto ir visos Lietuvos dainius, tituluojamas Lietuvos vaidila. Jie kartu su daugeliu kitų Lietuvos šviesuolių 1995 metais atkūrė šią draugiją, kuri ragina visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą. Drauge su didžiai gerbiamu aktoriumi draugijos nariai apvažiavo visą Lietuvą, dalyvavo tūkstančiuose renginių. J. Dingelis pasakojo, koks mylimas ir gerbiamas buvo T. Vaisieta, kaip jis sugebėdavo pakylėti lietuvaičių tautinę dvasią ir garsinti Lietuvą. Pirmininkas dėkojo merui, kad surengė tokį gražų atminimo vakarą.

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el. p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2019-11-27T13:06:20+00:00