/Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastato rekonstrukcijos darbai artėja į pabaigą
2020 m. sausio 27 d.

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastato rekonstrukcijos darbai artėja į pabaigą

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija baigia atnaujinti J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatą. Intensyviai vyksta baigiamieji darbai. Rangos darbus UAB „Varėnos statyba“ pradėjo 2018 m. gruodžio mėn. Per metus apšiltintas stogas, sutvarkyta jo danga, apšiltintos sienos, pakeisti langai, durys, sutvarkyti ir pritaikyti neįgaliesiems visi pastato sanitariniai mazgai, atnaujintos šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros instaliacija, įrengta apsaugos sistema, gaisrinė signalizacija. Baigiami vidaus apdailos darbai, kurie atlikti atsižvelgiant į patalpų akustinius, apšvietimo poreikius ir kitus keliamus reikalavimus menų veiklai vykdyti. Šiuo metu yra vykdomi baigiamieji fasado apdailos darbai bei tvarkoma aplinka: įrengiama nauja automobilių stovėjimo aikštelė, takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir želdynai.

Pastatas rekonstruojamas pagal 2018 metų spalio 1 d. pasirašytą projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą kartu su partneriu iš Baltarusijos – Ščiučino miestu.

Įgyvendinant projektą siekiama didinti jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir jaunimo iš socialinės rizikos šeimų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas, susijusias su menu, ir didinti jų aktyvumą socialiniame gyvenime. Projekto partneriai parengs ir įgyvendins neformaliojo švietimo programą, kuri bus skirta tikslinės grupės jaunuoliams įtraukti į J. Čiurlionytės menų mokyklos, Moksleivių kūrybos centro bei Ščiučino menų mokyklos veiklas. Jau šį pavasarį, vasaros pradžioje bus organizuojamos stovyklos, kurių metu Varėnos ir Ščiučino jaunimas galės išbandyti keletą skirtingų meno rūšių: piešimą, muzikavimą, keramiką.

Siekiant sklandesnės pažeidžiamų vaikų integracijos didinama neformaliojo švietimo srityje dirbančių pedagogų kompetencija ir pasirengimas dirbti su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu. Praėjusių metų lapkričio mėnesį pradėti pedagogų bei ugdymo pagalbos specialistų mokymai, kurių metu supažindinama su muzikos bei dailės terapijos metodų taikymo galimybėmis ugdymo aplinkose, pažeidžiamų vaikų emocinio ir socialinio intelekto ugdymu meno terapijos priemonėmis. Mokymuose didelis dėmesys skiriamas praktikai. Didžioji dalis mokymų (po 70 ak. val.) vyksta atskirai Varėnoje ir Ščiučine. Baigiamoji mokymų dalis vyks šių metų vasario pabaigoje. Jų metu abiejų šalių specialistai kartu apibendrins įgytas žinias, turės galimybę pasidalyti patirtimi ir, padedami profesionalių lektorių, dirbančių meno terapijos srityje, aptarti iššūkius, kuriuos socialiai pažeidžiamų vaikų integracija gali sukelti jų darbe.

Įvertinus tai, kad labai svarbu supažindinti tėvus su meninių užsiėmimų nauda, 2019 m. pabaigoje buvo organizuoti mokymai tėvams Varėnoje bei Ščiučine. Juose tėvai įgijo naujų žinių apie įtraukųjį ugdymą, meno terapijos metodų taikymą kuriant ir stiprinant tarpasmeninę komunikaciją, plėtojant vaikų socialinius gebėjimus, taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams ir patirčių aptarimui.

2020 m. sausio 15 d. Baltarusijoje vyko viena iš projekto veiklų – Ščiučino menų mokyklos atidarymo renginys. Jame dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, Savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Griškevičienė, J. Čiurlionytės menų mokyklos direktorė Renata Bakulienė. Meras A. Kašėta pasidžiaugė jau daug metų trunkančia draugyste su Baltarusijos partneriais iš Ščiučino miesto, glaudžiu bendradarbiavimu, drauge įgyvendinamais projektais. Bendras projektas „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“) yra labai svarbus. Jis ne tik užtikrins vaikų užimtumą, bet ir didins socialinį, visuomeninį įsitraukimą, ugdys kūrybingas, pasitikinčias asmenybes, gebančias atrasti ir išreikšti save įvairiose meno srityse.

Moksleiviams laukti liko nedaug . Jau šį pavasarį jie galės džiaugtis atnaujintomis patalpomis, į kurias skubės vedami didelės meilės šokiui, teatrui, dainai, tapybai, muzikavimui.

Bendra projekto vertė – 1 436 413,00 Eur. Europos Sąjunga finansuoja 90 proc. projekto vertės – 1 292 771,70 Eur.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa (http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/) skatina Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir skatinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmones bei organizacijas dalytis patirtimi įgyvendinant bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Varėnos rajono savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el.p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2020-01-27T11:03:13+00:00