/Varėnos mieste bus sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija
2018 m. rugsėjo 10 d.

Varėnos mieste bus sutvarkyta naftos produktais užteršta teritorija

Lietuvos geologijos tarnybai vykdant projektą „Urbanizuotose teritorijose esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ ir atlikus ekogeologinį tyrimą, buvusi asfaltbetonio bazė, esanti Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, pateko į penkiasdešimties prioritetinių pavojingų taršos židinių, kuriuose turi būti atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai, sąrašą. Atlikti detalieji ekogeologiniai tyrimai parodė, kad objekto teritorijoje gruntas yra užterštas naftos angliavandeniliais, kurių koncentracija viršija nustatytą normą.

Varėnos rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama Europos Sąjungos parama, įgyvendina projektą  „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“. Buvusią asfaltbetonio bazę numatyta sutvarkyti iki šių metų lapkričio mėnesio. Užterštos teritorijos tvarkymo darbus atlieka viešąjį pirkimą konkurso būdu laimėjęs rangovas UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Darbų techninę priežiūrą vykdo UAB „Statybos projektų valdymo grupė“.

Rugpjūčio 24 d. vyko susitikimas su rangovo atstovais. Susitikimo metu aptarti numatomi vykdyti užterštos teritorijos tvarkymo darbai, projekto keliami reikalavimai bei visi vykdytojų įsipareigojimai. Užteršta teritorija apžiūrėta vietoje.

Tvarkant asfaltbetonio bazę užterštas gruntas bus iškastas, išvežtas ir perduotas pavojingų atliekų tvarkytojui, o vietoje jo bus atvežtas ir paskleistas švarus gruntas.

Projektui įgyvendinti nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 84 732,87 Eur. Iš jų: Europos Sąjungos – 80 496,23 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 4 236,64 Eur.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt
2018-09-10T14:51:41+00:00