/VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
2024 m. birželio 14 d.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

2024 M. BIRŽELIO 18 D. 14 VAL.

 1. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-211 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl 2024 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
 3. Dėl pritarimo Varėnos rajono savivaldybės 2018–2028 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022–2023 metais ataskaitai.
 4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-X-206 „Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas varėnos rajone“ įgyvendinimui“ pakeitimo.
 6. Dėl pritarimo projekto „Kūrybinis turizmas tvariam socialiniam ir ekonominiam vystymuisi per socialines inovacijas“ įgyvendinimui.
 7. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.
 8. Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigos įrengimas, adresu Vytauto g.12, Varėna“ įgyvendinimui.
 9. Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Varėnos rajone“ įgyvendinimui.
 10. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Lietuvos Respublikos Varėnos rajono savivaldybės ir Ukrainos Rivnės srities Rokytnės teritorinės bendruomenės tarybos.
 11. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-VIII-763 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Varėnos rajono savivaldybės šeiminių namų nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Varėnos rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 14. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-1028 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo.
 16. Dėl Varėnos specialiosios mokyklos reorganizavimo ir Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 17. Dėl Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės ir Varėnos r. Valkininkų gimnazijos reorganizavimo ir Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 18. Dėl pavadinimo suteikimo Kaniavos seniūnijos Kaniūkų I kaimo gatvei.
 19. Dėl sutikimo nustatyti naudojimosi žemės sklypu (kadastro Nr. 3875/0002:0239, unikalus Nr. 4400-5072-9414), esančiu Mechanizatorių g. 18, Varėna, tvarką.
 20. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 3875/0002:282), esančio Vytauto g. 57, Varėnoje, nuomos teisę.
 21. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 3875/0002:268), esančio Pramonės g. 4, Varėnoje, nuomos teisę.
 22. Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 3835/0008:148) nuomos.
 23. Dėl Mariaus Kučinsko peticijoje „Dėl dviračio vežimosi miesto, rajono ir tarpmiestiniuose, priemiestiniuose autobusuose“ pateiktų siūlymų.
 24. Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Varėnos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
 25. Dėl Varėnos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo.
 26. Dėl pritarimo siūlymams medžius skelbti savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais.
 27. Dėl pritarimo 2022 m. liepos 11 d. Varėnos rajono savivaldybės materialiojo turto ilgalaikės nuomos sutarties Nr. Ens-9 atnaujinimo.
 28. Dėl Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 29. Dėl Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 30. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-105 „Dėl viešame aukcione parduodamo Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais ir žemės sklypu Varėnos mieste pirkimo Varėnos rajono savivaldybės nuosavybėn.
 32. Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo.
 33. Dėl viešosios įstaigos Varėnos sveikatos centro normatyvų darbo užmokesčiui ir medikamentams nustatymo.
 34. Dėl viešosios įstaigos Varėnos sveikatos centro slaugos tarybos sudarymo.
 35. Dėl viešosios įstaigos Varėnos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo.
 36. Dėl viešosios įstaigos Varėnos sveikatos centro gydymo tarybos sudarymo.
 37. Dėl šeimos medicinos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo Varėnos rajono savivaldybėje programos patvirtinimo.
 38. Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

Tarybos posėdžių sekretorė Svajūnė Saulėnaitė

2024-06-14T10:20:07+00:00