/Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai birželio 3–9 dienomis
2024 m. birželio 11 d.

Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai birželio 3–9 dienomis

Skelbiame, kokie darbai buvo atlikti Varėnos rajono seniūnijose birželio 3–9 dienomis.

Jakėnų seniūnijoje:

 1. Seniūnija priėmė gyventojus jiems rūpimais klausimais;
 2. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos sutartys;
 3. Priimti gyventojų prašymai socialinėms pašalpoms ir kt.;
 4. Tvarkytos viešosios erdvės Žilinų ir Puodžių gyvenvietėse;
 5. Organizuota visuomenei naudinga veikla;
 6. Nušienauta Akmenio bažnyčios ir kapinių teritorija;
 7. Nušienauta Miletonių kapinių teritorija;
 8. Nušienauta Žilinų bažnyčios teritorija.

Kaniavos seniūnijoje:

 1. Išduota gyvenamosios vietos deklaracija;
 2. Priimtas prašymas panaikinti deklaravimo duomenis;
 3. Pasirašytos 7 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 4. Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje „Savižudybių prevencija: ką galime padaryti kiekvienas ir visi kartu“;
 5. Dalyvauta seniūnų pasitarime;
 6. Vyko susitikimas su Kaniavos kultūros centro vadovu, Panočių krašto bendruomenės pirmininke dėl Joninių šventės Panočių k. organizacinių klausimų;
 7. Šienauta Lynežerio k., Mikalčiūnų k., Kaniavėlės k., Drucminų k., Rudnios k. kapinėse, Panočių k. viešosiose erdvėse;
 8. Sodinti, laistyti ir karpyti gėlynai prie seniūnijos, buvusio pašto Panočių k.;
 9. Tvarkyta aplinka prie seniūnijos;
 10. Nuvežta mediena į lentpjūvę parvežtos lentos.

Marcinkonių seniūnijoje:

 1. Vyko susitikimas su kaimo gyventojais jiems aktualiais klausimais;
 2. Atsakyta į gyventojų paklausimus įvairiais aktualiais klausimais;
 3. Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje „Savižudybių prevencija: ką galime padaryti kiekvienas ir visi kartu“;
 4. Baigta remontuoti pralaida Marcinkonių k. Miškininkų g.;
 5. Pastatyti ženklai Viršurodukio k. (pradžia /pabaiga);
 6. Remontuojamas tiltas Kašėtų k. Pagrūdžių g.45;
 7. Pakeista skelbimų lenta Miškininkų g.2, Marcinkonių k.;
 8. Marcinkonių seniūnijos teritorijos išvežamos asbesto turinčios atliekos;
 9. Šienauta Kastinio g. (nelyginių Nr. pusėje) pakelė ir teritorija prie pastato, esančio Kastinio g.1 B, Marcinkonių k.; Zervynų k., Mančiagirės k., Kapiniškių k., Marcinkonių k. kapinių teritorijose.

Matuizų seniūnijoje:

 1. Bendrauta su rangovu AB „Kelių priežiūra“ dėl lietaus pažeistų vietų atstatymo keliuose Pasgrindos ir Paversekio kaimuose;
 2. Bendrauta su UAB „Biseris“ darbuotojais dėl kelio ženklų su kaimų pavadinimais įrengimo;
 3. Įvairiais asmeniniais klausimais bendrauta su 4 Matuizų seniūnijos gyventojais;
 4. Gauti 2 prašymai dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 2 išduotos pažymos;
 5. Visuomenei naudingą veiklą Matuizų seniūnijoje atliko 3 asmenys, surašytos 3 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 6. Gautas prašymas įrašyti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įtrauktas gyventojas, išduota pažyma;
 7. Išduotas 1 leidimas laidoti;
 8. Gautas prašymas ir išduotas 1 leidimas prekiauti;
 9. Surašyti ir išsiųsti 5 pranešimai neprižiūrimų žemės sklypų savininkams;
 10. Išnagrinėtas asmens, turto savininko prašymas naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;
 11. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse ir bendro naudojimo teritorijose surinktos šiukšlės, šluotos gatvės ir šaligatviai;
 12. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse bei daugiabučių namų bendro naudojimo teritorijose pjauta žolė;
 13. Tvarkyti ir laistyti gėlynai Matuizų kaime;
 14. Pjauta žolė Paversekio kaimo kapinėse;
 15. Pamerkių ir Kukiškių kaimų privažiavimuose įrengti kelio ženklai su šių kaimų pavadinimais;
 16. Užpiltos žvyru lietaus vandens pažeistos vietos keliuose Krūminiai–Paversekis ir Voriškės–Pasgrinda.

Merkinės seniūnijoje:

 1. Gauta raštų – 3 vnt., išsiųsta raštų –2 vnt., išduota leidimų prekiauti – 2 vnt., leidimų laidoti – 1 vnt., Gyventojų registras – 9 veiksmai;
 2. Žemės ūkio pasėlių deklaravimas – 46 paraiškos, žemės ūkio valdų registras – 18 veiksmų;
 3. Nupjauta žolė Merkinės piliakalnio teritorijoje;
 4. Likviduoti stiprios liūties padariniai Samūniškių kaime – nuniokotose vietose atnaujinta žvyro danga, įrengti papildomi vandens nutekėjimo grioveliai;
 5. Nupjauta žolė Merkinės Kryžių kalnelyje ir prie paminklo A.Ramanauskui-Vanagui;
 6. Sutvarkyti išvirtę medžiai Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinėse Česukų kaime;
 7. Įvykdytas gatvių apšvietimo laikrodžių reguliavimas Merkinės miestelyje;
 8. Nupjauta žolė Merkinės miestelio Vilniaus ir Seinų gatvių pakelėse, buvusios Merkinės pagrindinės mokyklos sporto aikštyno teritorijoje;
 9. UAB „EG Plus“ pabaigė medinio tako Jonionių stovyklavietėje remonto darbus;
 10. AB „Kelių priežiūra“ greideriavo vietinės reikšmės kelius Panara–Liškiava, Vilkiautinis–Panara, Radyščius–Liškiava, Ilgininkai–Pilvingiai, Pilvingiai–Laukininkai, Pilvingiai–Mikniūnai;
 11. Seniūnas dalyvavo rajono savivaldybės seniūnų ir vadovų pasitarime.

Valkininkų seniūnijoje:

 1. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys – 2 vnt.;
 2. Gyvenamąją vietą deklaravo 1 asmuo;
 3. Tvarkytos ir šienautos seniūnijos viešosios erdvės Pirčiupių k., rengtasi Pirčiupių kaimo tragedijos 80-ųjų metinių minėjimui;
 4. Tvarkytos asfalto duobės Užuperkasio k., Valkininkų mstl.;
 5. Pjauta žolė viešosiose erdvėse N. Valkininkų k.;
 6. Dalyvauta Pirčiupių k 80-ųjų tragedijos metinių minėjime.

Varėnos seniūnijoje:

 1. Pasirašytos 2 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 2. Gyvenamąją vietą deklaravo 10 asmenų;
 3. Į GVNA apskaitą įtrauktas 1 asmuo;
 4. Išduotos 2 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5. Išduotos 2 pažymos apie įtraukimą į GVNA apskaitą;
 6. Priimtas sprendimas dėl gyvenamosios vietos duomenų naikinimo;
 7. Išduota 20 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose;
 8. Išduoti 5 leidimai laidoti;
 9. Išduota pažyma apie šeimos sudėtį;
 10. Paskelbta informacija dėl Perlojos seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų;
 11. Nustatinėjami nenaudojami ar apleisti žemės sklypai;
 12. Pagal gyventojo prašymą vykta į Nedzingės k. dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų patikslinimo;
 13. Rinkta vietinė rinkliava Savanorių g.1A, UAB „Galinta“ aikštės turgavietėje;
 14. Tiltelių prie Varėnės tvenkinio ir Žiežulio ež. remontas (sugadintų lentų keitimas);
 15. Šienautas socialinio būsto Gedimino g. 6, Varėnoje, kiemas;
 16. Šienauta žolė Varėnos seniūnijos kapinėse;
 17. Šienauta žolė Tolkūnų k. teritorijoje;
 18. Pagelbėta Perlojos k. išvežant žalias atliekas ir sąšlavas;
 19. Pjauti uosialapiai Varėnos globos namų teritorijoje;
 20. Prižiūrėti ir laistyti gėlynai Varėnos mieste ir S.Varėnos k.;
 21. Surinktos bei išvežtos žaliosios atliekos ir šakos iš Varėnos m. teritorijos;
 22. Apžiūrėti nenaudojami ir apleisti sklypai Varėnos seniūnijoje;
 23. Vykdyti socialinio būsto iškraustymo darbai Vytauto g. 2, Varėna;
 24. Apžiūrėti galimai pavojingi medžiai Perlojos k. senosiose kapinėse;
 25. Karpytos gyvatvorės Varėnos m.;
 26. Organizuoti žolės šienavimo Varėnos m. darbai (UAB „Raguvilė“);
 27. Organizuoti vėjo nuverstos autobusų stotelės remonto ir atstatymo darbai;
 28. Pagelbėta Nedzingės k. gyventojui nupjaunant nulūžusį karklą;
 29. Nupūstas takas link Žiežulio ežero;
 30. Apžiūrėtas pavojingas kelio ruožas Druckūnų k. ir išplauta žvyro danga Pavardaunio soduose;
 31. Pradėta 1 administracinio nusižengimo teisena;
 32. Pastatyta vaizdo stebėjimo kamera prie Varėnos, Savanorių g. 1A esančių atliekų surinkimo konteinerių.

Vydenių seniūnijoje:

 1. Gyvenamąją vietą deklaravo 1 asmuo;
 2. Konsultuoti gyventojai įvairiais klausimais: dėl žemės ūkio klausimų, dėl namų valdos dokumentų, dėl žemėtvarkos klausimų, dėl pasėlių deklaracijos. Iš viso priimti ir nukreipti į atitinkamas įstaigas 8 interesantai;
 3. Registruotas 1 asbesto turinčių atliekų priėmimo-perdavimo aktas atliekų išvežimui;
 4. Pasirengta Birželio 9 d. Europos Parlamento rinkimams; parengti ir iškabinti rinkėjų pavėžėjimo grafikai, teikta kita pagalba rinkimų apylinkėse;
 5. Tvarkoma aplinka prie Vydenių seniūnijos, pasodintos daugiametės gėlės, nukarpyta gyvatvorė, šienaujamos gyvenvietės kelių apsaugos juostos;
 6. Krivilių kaime visuomenės poreikiams skirtame sklype tvarkoma aplinka, ravimi gėlynai, pasodintos daugiametės gėlės;
 7. Vydenių stadiono teritorijoje išrenkami akmenys, tvarkoma buvusio bėgimo takelio teritorija;
 8. Seniūnė Genė Ramaškienė atostogauja nuo 2024-06-10 iki 2024-06-21.
2024-06-11T11:25:10+00:00