/Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai gegužės 20–26 dienomis
2024 m. gegužės 28 d.

Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai gegužės 20–26 dienomis

Skelbiame, kokie darbai buvo atlikti Varėnos rajono seniūnijose gegužės 20–26 dienomis.

 

Jakėnų seniūnijoje:

 1. Seniūnija priėmė gyventojus jiems rūpimais klausimais;
 2. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos sutartys;
 3. Priimti gyventojų prašymai socialinėms pašalpoms ir kt.;
 4. Tvarkytos viešosios erdvės Žilinų ir Puodžių gyvenvietėse;
 5. Organizuota visuomenei naudinga veikla;
 6. Paruoštos patalpos prezidento rinkimų antram turui Puodžių ir Žilinų rinkiminėse apylinkėse;
 7. Šienautos Strielčiškių, Norvydiškių Vergakiemio I Pasaulinio karo vokiečių kapinės, Ginakiemio, Kareivonių ir Damononių kaimų kapinės;
 8. Žvyru užpiltos duobės žvyrkeliuose Kareivonių kaime, keliuose Ginakiemis-Bytautonys–Kaniūkai ir kelio duobės į Salų kaimą.

 

Kaniavos seniūnijoje:

 1. Išduoti 2 leidimai laidoti;
 2. Išduota 1 gyvenamosios vietos deklaracija;
 3. Priimti 2 asbesto turinčių gaminių priėmimo-perdavimo aktai;
 4. Pasirašytos 9 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 5. Socialinė darbuotoja aplankė 4 seniūnijos šeimas / gyventojus;
 6. Susitikta su Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais;
 7. Dalyvauta konferencijoje „Mažoji savivalda: lūkesčiai būsimam Seimui“ Vilniuje LR Seimo Konferencijų salėje;
 8. Dalyvauta Panočių k. vykusiame 60-ajame tarptautiniame poezijos festivalyje „Poezijos pavasaris“;
 9. Šienauta ir grėbta žolė Panočių k. parke, prie Kaniavos kultūros centro, Panočių k. ir Daržininkų k. kapinėse;
 10. Sodintos gėlės gėlynuose prie Panočių k. buvusios mokyklos, karpytos gyvatvorės prie Kaniavos kultūros centro;
 11. Išrūšiuotos ir nugabentos surinktos bešeimininkės atliekos į Jasauskų k. stambiagabaričių atliekų centrą;
 12. Pagelbėta ruošiantis Panočių k. 60-ąjam tarptautiniam poezijos festivaliui „Poezijos pavasaris“.

 

Marcinkonių seniūnijoje

 1. Susitikta su Grybaulios k. gyventojais dėl kelio ir pralaidos;
 2. Atsakyta į gyventojų paklausimus įvairiais aktualiais klausimais ;
 3. Seniūnijos darbuotojai dalyvavo LR Seime konferencijoje „Mažoji savivalda: lūkesčiai būsimam Seimui“;
 4. Pagaminta 16 vnt. stendų seniūnijos teritorijoje esančių kapinių stendų atnaujinimui;
 5. Pastatyti stendai prie kapinių Musteikos k., Dubininko k., Puvočių k.;
 6. Sutvarkyta aplinka prie Marcinkonių žydų žudynių ir užkasimo vietos Marcinkonių k.;
 7.  Užpildytos vandeniu cisternos prie Mančiagirės k., Žiūrų k., Marcinkonių k. ir Kapiniškių k. kapinių;
 8. Baigtas tvarkyti miškas šalia Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

 

Matuizų seniūnijoje:

 1. Dalyvauta konferencijoje „Mažoji savivalda: lūkesčiai būsimam Seimui“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime;
 2. Dalyvauta šeimos atvejo vadybos posėdyje, kuris vyko Varėnos socialinių paslaugų centre;
 3. Parengta praėjusios savaitės informacija apie seniūnijos veiklą;
 4. Įvairiais asmeniniais klausimais bendrauta su 4 Matuizų seniūnijos gyventojais;
 5. Visuomenei naudingą veiklą Matuizų seniūnijoje atliko 3 asmenys, surašyta 1 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis;
 6. Aplankyti Matuizų seniūnijos kaimai, identifikuoti ir apžiūrėti apleisti žemės sklypai išskyrus žemės ūkio naudmenas, pagal preliminarų Matuizų seniūnijos sąrašą;
 7. Gauti 2 prašymai dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotos pažymos;
 8. Surašytas asbesto turinčių atliekų priėmimo-perdavimo aktas;
 9. Iš 3 Matuizų seniūnijos gyventojų išvežtos asbesto turinčios atliekos;
 10. Dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą konsultuoti 3 Matuizų seniūnijos gyventojai;
 11. Socialinės paramos skyriaus darbuotojos aplankė 7 šeimas bei asmenis, gyvenančius Matuizų kaime ir 2 asmenis bei šeimas, gyvenančius Matuizų seniūnijoje;
 12. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse ir bendro naudojimo teritorijose surinktos šiukšlės, šluotos gatvės ir šaligatviai;
 13. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse bei daugiabučių namų bendro naudojimo teritorijose pjauta žolė;
 14. Tvarkyti ir laistyti gėlynai Matuizų kaime;
 15. Nupjauta žolė paplūdimyje prie Molių–Šarkiškių tvenkinio;
 16. Nupjauti menkaverčiai krūmokšniai bei žolė ties geležinkelio pervaža Biekšių kaime;
 17. Greideriuota dalis Matuizų seniūnijos žvyrkelių.

 

Merkinės seniūnijoje:

 1. Socialinio darbo organizatorės lankė Merkinės miestelio gyventojus;
 2. Gauta raštų – 2 vnt., išsiųsta raštų –1vnt., išduota leidimų prekiauti – 2 vnt., leidimų laidoti – 1 vnt., Gyventojų registras – 3 veiksmai, asbesto turinčių atliekų priėmimo-perdavimo aktai – 2 vnt;
 3. Žemės ūkio pasėlių deklaravimas – 62 paraiškos, žemės ūkio valdų registras – 38 veiksmai;
 4. Seniūnas dalyvavo Merkinės V. Krėvės gimnazijos paskutinio skambučio šventėje ir Panaros kultūros centro surengtame renginyje „Vėl pražydo alyvos“;
 5. Pabaigti Kampų kaimo kapinių tvoros atnaujinimo darbai – įbetonuoti nauji metaliniai stulpeliai, pritvirtintas naujas cinkuotos vielos tinklas;
 6. Naikinta žolė ir nušluoti šaligatviai Merkinės mstl. Seinų gatvėje;
 7. Nupjauta žolė Rodukos, Trasninko, Norulių, Maksimonių, Samūniškių, Laukininkų, Burokaraisčio, Milioniškių ir Mantvilų kaimų kapinių teritorijose;
 8. Įvykdytas gatvių apšvietimo laikrodžių reguliavimas Merkinės miestelyje;
 9. Pastatyti atliekų konteineriai Subartonių k. Pakelinio ežero poilsiavietėje ir Jonionių stovyklavietėje;
 10. UAB „EG Plus“ vykdo medinio tako Jonionių stovyklavietėje remonto darbus;
 11. Pateiktas užsakymas AB „Kelių priežiūra“ dėl tolimesnio vietinės reikšmės kelių greideriavimo ir probleminių vietų pažvyravimo.

 

Valkininkų seniūnijoje:

 1. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys – 2;
 2. Tvarkytos ir šienautos seniūnijos viešosios erdvės Pirčiupių k., dažytos ir remontuotos tvoros Pirčiupių k. kapinaitėse ir kitose masinių žudynių vietose;
 3. Nupjauta žolė N. Valkininkų k , Pučkornių k., Daržininkų k. kapinėse;
 4. Su UAB „Nuaras“ pagalba pagautas ir išvežtas beglobis šuo Kuršių k.

 

Varėnos seniūnijoje:

 1. Pasirašytos 4 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys,
 2. Gyvenamąją vietą deklaravo 2 asmenys;
 3. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (GVNA) įtraukti 3 asmenys;
 4. Išduotos 2 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5. Išduotos 3 pažymos apie įtraukimą į GVNA apskaitą;
 6. Išduoti 47 leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose;
 7. Išduoti 5 leidimai laidoti;
 8. Išduotas leidimas organizuoti renginį;
 9. Išduota 1 charakteristika;
 10. Parašytas raštas dėl kiosko nukėlimo;
 11. Rinkta vietinė rinkliava Savanorių g.1A, UAB „Galinta“ aikštės turgavietėje;
 12. Išvežtos šiukšlės (asbestinės dangos, padangos) iš valstybinės žemės prie Kazimieravo k.;
 13. Išpjauti išdžiūvę medžiai ir nugenėti krūmai Varėnos m.;
 14. Nušienauta žolė Varėnos seniūnijos kapinėse, prie Varėnos rajono savivaldybės;
 15. Atvežtos gėlės iš Punios k.;
 16. Prižiūrėti gėlynai, pasodintos naujos gėlės Varėnos mieste ir S.Varėnos k.;
 17. Surinktos ir išvežtos žaliosios atliekos iš Varėnos m. teritorijos;
 18. Organizuoti Varėnos miesto gatvių valymo-šlavimo darbai;
 19. Apžiūrėti galimai pavojingi medžiai Druckūnų k.;
 20. Organizuoti Vasario16-oios fontano remonto darbai;
 21. Pradėtos 2 administracinio nusižengimo teisenos, surašyti 2 administracinio nusižengimo protokolai.

 

Vydenių seniūnijoje:

 1. Parengta 1 pažyma apie šeimos sudėtį;
 2. Parengta 1 asmens charakteristika;
 3. Konsultuoti gyventojai įvairiais klausimais, iš viso priimti ir nukreipti į atitinkamas įstaigas 8 interesantai;
 4. Iš 22 namų ūkių išvežtos asbesto turinčios atliekos;
 5. Pasirengta prezidento rinkimų II turui; parengti ir iškabinti rinkėjų pavėžėjimo grafikai, teikta kita pagalba rinkimų apylinkėse;
 6. Tvarkoma aplinka prie Vydenių seniūnijos, pasodintos daugiametes gėles;
 7. Krivilių kaime, visuomenės poreikiams skirtame sklype, tvarkoma aplinka, laistomos naujai pasodintos daugiametės gėlės;
 8. Kijučių kaime rangovai įrengė betoninius bortelius sporto zonai;
 9. Kijučių kaime ūkininkai ir kaimo gyventojai atvežė žvyro ruošiamai sporto zonai;
 10. Krivilių kaime nušienauta paplūdimio teritorija;
 11. Nušienautos Kijučių ir Barčių kapinių teritorijos.
2024-05-28T08:38:39+00:00