/Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai gegužės 27–birželio 2 dienomis
2024 m. birželio 4 d.

Varėnos rajono seniūnijų veikla ir atlikti darbai gegužės 27–birželio 2 dienomis

Skelbiame, kokie darbai buvo atlikti Varėnos rajono seniūnijose gegužės 27–birželio 2 dienomis.

Jakėnų seniūnijoje:

 1. Seniūnija priėmė gyventojus jiems rūpimais klausimais;
 2. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos sutartys;
 3. Priimti gyventojų prašymai socialinėms pašalpoms ir kt.;
 4. Tvarkytos viešosios erdvės Žilinų ir Puodžių gyvenvietėse;
 5. Organizuota visuomenei naudinga veikla;
 6. Išpjautas pavojingas avarinis medis Kareivonių kapinėse;
 7. Apgenėta pavojų lankytojams kelianti pušis Žilinų kaimo kapinėse;
 8. Žvyru užpiltos duobės žvyrkeliuose į Kuklių, Vergakiemio, Kalėnų, Žilinėlių kaimus ir Žilinų kaimo Bytautonių gatvėje.

 

Kaniavos seniūnijoje:

 1. Išduotas leidimas laidoti;
 2. Priimtas prašymas dėl gatvės pavadinimo suteikimo;
 3. Išduota rekomendacija Dubičių krašto bendruomenei;
 4. Su A. Barausko užkardos vadu aptarti bendri klausimai dėl seniūnijos pasienio situacijos;
 5. Spręstas gyventojų klausimas dėl Rakų k. esančio tako atnaujinimo;
 6. Šienauta ir grėbta žolė buvusios Panočių mokyklos teritorijoje, Kaniūkų k. kapinėse;
 7. Sodinti, laistyti ir karpyti gėlynai prie Panočių k. „Aibės“ parduotuvės, buvusio pašto, Dubičių k.;
 8. Išvežtos žaliosios atliekos iš Dubičių, Rudnios, Rakų k. kapinių;
 9. Palapinės ir kitų daiktų sutvarkymas po Panočių k. vykusio 60-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“;
 10. Žvyruotas kelias Drucminų k.;
 11. Suteikta pagalba perkraustant socialiai remtinos šeimos daiktus;
 12. Pripildytos vandens talpos Daržininkų k. kapinėse.

 

Marcinkonių seniūnijoje:

 1. Susitikta su Šklėrių k. gyventojais jiems aktualiais klausimais;
 2. Atsakyta į gyventojų paklausimus dėl kelių, dėl vietinės rinkliavos, konteinerių bei kt.;
 3. Atstovauta seniūnijai humoro grupių šventėje „Ėglis“;
 4. Remontuojama pralaida Marcinkonių k. Miškininkų g.;
 5. Sutvarkyta aplinka prie Marcinkonių žydų žudynių ir užkasimo vietos Marcinkonių k.;
 6. Pastatyti stendai prie kapinių Kabelių k., Ašašninkų k., Margionių k., Šklėrių k., Kapiniškių k.;
 7. Apšienautos Dubininko k., Puvočių k., Mardasavo k., Kapiniškių k., Rudnios k., Marcinkonių k. kapinių teritorijos;
 8. Užpildytos vandeniu cisternos prie Mančiagirės k., Žiūrų k., Kapiniškių k., Marcinkonių k. kapinių.

 

Matuizų seniūnijoje:

 1. Įvairiais asmeniniais klausimais bendrauta su 5 Matuizų seniūnijos gyventojais;
 2. Dalyvauta susitikime su Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais ir rangovu UAB „Envosa“ dėl gyventojų vandentiekio ir nuotekų problemų sprendimo Krūminių kaime;
 3. Aplankyti Matuizų seniūnijos kaimai, identifikuoti ir apžiūrėti apleisti žemės sklypai, išskyrus žemės ūkio naudmenas, pagal preliminarų Matuizų seniūnijos sąrašą;
 4. Gauti 2 prašymai dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotos pažymos;
 5. Visuomenei naudingą veiklą Matuizų seniūnijoje atliko 3 asmenys, surašytos 2 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 6. Surašytas asbesto turinčių atliekų priėmimo-perdavimo aktas;
 7. Iš 7 Matuizų seniūnijos gyventojų išvežtos asbesto turinčios atliekos;
 8. Pateikta informacija skelbimų lentose apie kadastrinius matavimus, atliekamus Matuizų seniūnijos teritorijoje;
 9. Užpildyta atvykimo deklaracija, išduota pažyma;
 10. Išduoti 2 leidimai laidoti;
 11. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse ir bendro naudojimo teritorijose surinktos šiukšlės, šluotos gatvės ir šaligatviai;
 12. Matuizų kaimo viešosiose erdvėse bei daugiabučių namų bendro naudojimo teritorijose pjauta žolė;
 13. Tvarkyti ir laistyti gėlynai Matuizų kaime;
 14. Pjauta žolė Jurgiškių, Matuizų, Pamerkių, Papiškių kaimų kapinėse;
 15. Nupjautas avarinis medis (sausuolis) pakelėje link Pamerkių kaimo;
 16. Atnaujinta medinė dalis paplūdimio įrangos Matuizų kaime.

 

Merkinės seniūnijoje:

 1. Gauta raštų – 5 vnt., išsiųsta raštų –4 vnt., išduota leidimų prekiauti – 4 vnt., leidimų laidoti – 2 vnt., Gyventojų registras – 4 veiksmai, archyvinė pažyma –1vnt.;
 2. Žemės ūkio pasėlių deklaravimas – 50 paraiškų, žemės ūkio valdų registras – 23 veiksmai, pieno kvotų pildymas – 1 vnt.;
 3. Sutvarkyta Kampų kaimo kapinių teritorija po tvoros atnaujinimo darbų;
 4. Naikinta žolė ir nušluoti šaligatviai Merkinės mstl. Kauno gatvėje;
 5. Nupjauta žolė Subartonių, Masališkių, Rudnios, Maksimų, Utiekos, Šunupio ir Netiesų kaimų kapinių teritorijose;
 6. Nupjauta žolė Jonionių stovyklavietės ir Merkinės prieplaukos teritorijose, pjaunama žolė Merkinės piliakalnio teritorijoje;
 7. Įvykdytas gatvių apšvietimo laikrodžių reguliavimas Merkinės miestelyje;
 8. UAB „EG Plus“ vykdo medinio tako Jonionių stovyklavietėje remonto darbus;
 9. AB „Kelių priežiūra“ pažvyravo vietinės reikšmės kelią Mer-12 „Bingeliai–Puvočiai–Mardasavas–Purpliai“.

 

Valkininkų seniūnijoje:

 1. Sudarytos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys – 2 vnt.;
 2.  Išduota leidimų prekiauti – 5 vnt;
 3. Atlikta notarinių veiksmų – 1;
 4. Aptarnauta gyventojų gyvenamosios vietos klausimais – 1;
 5. Gauta gyventojų prašymų – 11;
 6. Tvarkytos ir šienautos seniūnijos viešosios erdvės Pirčiupių k., nuvalyta paminklas ir memorialinė lenta, užbaigti dažymo darbai;
 7. Sodintos gėlės seniūnijos viešosiose erdvėse.

 

Varėnos seniūnijoje:

 1. Pasirašytos 8 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys;
 2. Gyvenamąją vietą deklaravo 8 asmenys;
 3. Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (GVNA) įtraukti 4 asmenys;
 4. Išduotos 4 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5. Išduota 1 pažyma apie įtraukimą į GVNA apskaitą;
 6. Išduota 16 leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose;
 7. Išduotas 1 leidimas laidoti,
 8. Rinkta vietinė rinkliava Savanorių g.1A, UAB „Galinta“ aikštės turgavietėje;
 9. Šienauta Senosios Varėnos k., prie Merkio upės esančių baidarių paleidimo vietos ir nušienauti kelkraščiai;
 10. Medinio gulto prie Karloniškių ežero remontas (sugadintų lentų keitimas);
 11. Šienauta žolė Varėnos seniūnijos kapinėse, Varėnos m., paplūdimiuose prie Varėnos tvenkinio;
 12. Atvežta gėlių iš Punios k. (3 kartus);
 13. Prižiūrėti gėlynai Varėnos mieste ir S. Varėnos k., sodintos naujos gėlės;
 14. Surinktos ir išvežtos žaliosios atliekos iš Varėnos m. teritorijos;
 15. Apžiūrėta eglės (Kalėdoms) Ilgų k., Alytaus r.;
 16. Iškraustytas socialinis būstas Liepų g. 4, Varėna;
 17. Apžiūrėti galimai pavojingi medžiai Kazimieravo k. kapinėse;
 18. Nupūsti takai Varėnos parke ir link Dainų slėnio;
 19. Pagelbėta „Ryto‘ progimnazijai išvežant senus baldus;
 20. Nuvežta skulptūra „Žaltys“ į Dargužių k.
 21. Pradėta 1 administracinio nusižengimo teisena, surašytas 1 administracinio nusižengimo protokolas.

 

Vydenių seniūnijoje:

 1. Parengta 1 pažyma apie mokėtoją dėl vietinės rinkliavos lengvatos Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui už praėjusius metus;
 2. Parengta 1 asmens charakteristika;
 3. Konsultuoti gyventojai įvairiais klausimais: dėl žemės ūkio klausimų, dėl namų valdos dokumentų, dėl žemėtvarkos, dėl pasėlių deklaracijos. Iš viso priimti ir nukreipti į atitinkamas įstaigas 15 interesantų;
 4. Tvarkoma Vydenių kaime stadiono teritorija: lyginama aikštelės ir bėgimo takelio teritorija, renkami akmenys;
 5. Krivilių kaime, visuomenės poreikiams skirtame sklype, laistomos naujai pasodintos daugiametės gėles, atliekami augalų priežiūros darbai;
 6. Kijučių kaime, visuomenės poreikiams skirtame sklype, lyginama aikštelė ir teritorija aplink ją.
 7. Nušienautos Strėžiūnų, Papiškių, Aladiškių, Meškadonių, Kalėdonių, Riliškių kapinių teritorijos.
2024-06-04T16:19:27+00:00