/Pažyma apie paskirtas socialines išmokas išdavimas
Pažyma apie paskirtas socialines išmokas išdavimas 2022-06-06T14:44:27+00:00
Paslaugos aprašymas

 

Asmuo, gaunantis paramą, gali kreiptis dėl pažymos išdavimo apie gaunamą paramą. Paruošiama pažyma pagal pateiktus prašyme duomenis. Prašymą galima pateikti atvykus į Socialinės paramos skyrių, atsiųsti elektroniniu paštu.
Prašymą interesantas privalo rašyti pats arba kitas fizinis asmuo, turintis atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas
interesantui
Laisvos formos prašymas;
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el. p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 310) 53 627
Prašymo forma (-os) Laisvos formos prašymas. Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas.
Reglamentuojantys
teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2000-01-11 Nr. VIII-1524.