/Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmeniui, norinčiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmeniui, norinčiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje 2020-10-01T14:20:40+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-14
2. Administracinės paslaugos versija Trečia
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmeniui, norinčiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Civilinės metrikacijos įstaiga išduoda nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmenys, norintys gauti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, turi pateikti: prašymą,  asmens tapatybės  dokumentą.

 

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Reikalingi duomenys  gaunami iš Registrų centro.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

6 Eur

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rašytinis prašymas.

Prašymo forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodama:

1. Lietuvos Respublikos piliečiams;

2. nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

3. Civilinės metrikacijos įstaiga išduoda pažymą, jei nėra kliūčių sudaryti santuoką pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso 3,12 – 3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Asmens prašymu prie  pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma.

 

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose: 3.60 ir  4.4. Reg. ind. 1.