/Pirminė teisinė pagalba
Pirminė teisinė pagalba 2020-10-01T15:16:22+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-19
2. Administracinės paslaugos versija Trečia
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pirminė teisinė pagalba
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama interesantams – Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams norintiems gauti teisinę pagalbą.
Pirminė teisinė pagalba yra:
• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Toma Prakopimienė, vedėjo pavaduotoja Laura Karlonaitė-Balionienė

tel.:  (8 310) 31 800, (8 310) 31 982;

el. p.: toma.prakopimiene@varena.lt; laura.karlonaite@varena.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 valanda
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai