/Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų skyrimo kultūros projektams iš dalies finansuoti priėmimas
Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų skyrimo kultūros projektams iš dalies finansuoti priėmimas 2020-09-17T10:14:06+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 04-01
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl lėšų skyrimo kultūros projektams iš dalies finansuoti priėmimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su kultūra.  Dalinis finansavimas skiriamas tik tiems renginiams, kurie organizuojami Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje https://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/dokumentai. Kasmet, patvirtinus Savivaldybės biudžetą, konkursas viešai skelbiamas Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt (paspaudus nuorodą: VISI AUKCIONAI, KONKURSAI IR SKELBIMAI)  ir spaudoje.

Konkurso skelbime nurodomi Paraiškų priėmimo terminai.

Užpildytos Paraiškos (originalai) priimamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje, 17 kabinete, adresu Vytauto g. 12, Varėna. Taip pat paraiškas galima siųsti registruotu paštu Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui adresu: Vytauto g. 12, Varėna 65184 (galioja skelbime nurodyta pašto spaudo data).

 

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėse nurodyti dokumentai ir paraiškos forma (1 priedas). Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje https://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/dokumentai.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užpildyta paraiška ir kiti Kultūros projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėse nurodyti dokumentai. Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje https://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/dokumentai.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Giedrė Jablonskienė, el. p. giedre.jablonskiene@varena.lt, tel. (8 310) 32 014.
9. Administracinės paslaugos vadovas Laima Denutienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, el. p. laima.denutiene@varena.lt, tel. (8 310) 31 972.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paraiškų teikimo, nagrinėjimo ir sutarčių pasirašymo terminai – po 30 kalendorinių dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga yra teikiama gauti dalinį finansavimą projektui įgyvendinti.

Paraiškos projektams iš dalies finansuoti priimamos tik paskelbus konkursą Savivaldybės internetinėje svetainėje  ir spaudoje.

Paraiškos ir kiti kartu su paraiškomis gauti dokumentai negrąžinami.

Ekspertų komisija svarsto Paraiškas ir teikia rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui skirti lėšas projektams įgyvendinti. Savivaldybės administracijos direktorius dalinį finansavimą projektams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiria įsakymu.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60 ir 4.4.