/Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų skyrimo sporto projektams iš dalies finansuoti priėmimas
Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl lėšų skyrimo sporto projektams iš dalies finansuoti priėmimas 2020-09-17T09:11:56+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 04-03
2. Administracinės paslaugos versija  
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl lėšų skyrimo sporto projektams iš dalies finansuoti priėmimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paraiškų dėl finansinės paramos  projektams iš dalies finansuoti.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2019 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-IX-193 „Sporto projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Užpildyta paraiškos formą- originalą. Įstaigos registracijos pažymėjimą ir įstatų kopijas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užpildytą paraiškos formą, įstaigos veiklos nuostatų, registracijos pažymėjimo kopijas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Artūras Juškevič, Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, el. p. arturas.juskevic@varena.lt, tel. (8 310) 32 014.
9. Administracinės paslaugos vadovas Laima Denutienė, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, el. p. laima.denutiene@varena.lt,  tel. (8 310) 31 972.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paraiškų teikimo, svarstymo ir sutarties pasirašymo terminai – po 30 kalendorinių dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškoje nurodoma projekto pavadinimą, programos įgyvendinimo vieta, programos tikslai ir uždaviniai, trumpas projekto pristatymas, programai prašoma lėšų, laukiami programos rezultatai bei tęstinumo galimybės.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Skelbiami savivaldybės internetiniame puslapyje: http://varena.lt/veiklos-sritys/sportas/
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paraiškas svarsto Savivaldybės Kūno kultūros ir sporto projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija) ir teikia pasiūlymus dėl Projektų finansavimo Savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose:3.60 ir  4.4. Reg. ind. PAS