/Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl religinių bendruomenių projektams iš dalies finansuoti priėmimas
Savivaldybė / Paslaugos / Kultūros ir sporto sk. paslaugos / Paraiškų dėl religinių bendruomenių projektams iš dalies finansuoti priėmimas 2020-09-17T09:25:04+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 05-05
2. Administracinės paslaugos versija  
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Paraiškų dėl lėšų  skyrimo iš Varėnos rajono religinių bendruomenių rėmimo programos priėmimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama iš dalies finansuoti Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje esančių religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbus ir šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams, aplinkos priežiūrą ir kitas reikmes.

Paraiškų formą, dalinio finansavimo taisykles  galima rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt. Paraiškų priėmimo konkursas skelbiamas  kiekvienais metais, patvirtinus Savivaldybės biudžetą, Savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt  ir spaudoje.

Konkurso skelbime nurodoma data nuo kada iki kada priimamos Paraiškos projektams iš dalies finansuoti.

Paraiškas nagrinėja Religinių bendruomenių rėmimo programos atrankos komisija.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą  
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Užpildytą Paraiškos tipinę formą (originalą).

Registracijos pažymėjimo kopiją.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Užpildytą Paraiškos tipinę formą (originalą).

Registracijos pažymėjimo kopiją.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Saulius Korocejus

Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Tel. (8 310) 32 014

El. p. saulius.korocejus@varena.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Laima Denutienė

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Tel (8 310) 31 972

El. p. laima.denutiene@varena.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pateiktas Paraiškas (su visais reikiamais dokumentais) Komisija išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma.

Paraiškoje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas ir rekvizitai, adresas, telefonai, el. paštas, vadovas, projekto vadovas ir jo kontaktiniai duomenys, projekto pavadinimas, vieta, viso projektui įgyvendinti reikalinga suma, iš Savivaldybės prašoma suma, projekto įgyvendinimo laikas, tikslai, uždaviniai.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Paslauga yra teikiama gauti dalinį finansavimą projektui įgyvendinti.

Paraiškos projektams iš dalies finansuoti priimamos tik paskelbus konkursą Savivaldybės internetinėje svetainėje  ir spaudoje.

Paraiškos ir kiti kartu su paraiškomis gauti dokumentai negrąžinami.

Paraiškas svarsto ir lėšas projektams įgyvendinti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja skirti ekspertų komisija. Savivaldybės administracijos

direktorius dalinį finansavimą projektams įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų skiria įsakymu.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60 ir 4.4.