////Geodezinės, topografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimas
Geodezinės, topografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimas 2020-09-28T11:46:56+00:00
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Geodezinės, topografinės medžiagos išdavimas
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodamos geodezinės, topografinės medžiagos bei georeferencinė dokumentacija. Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau-TOPD paslauga).
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975).
Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2017m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo aprašo patvirtinimo“
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas (www.geoportal.lt);
2. Apibrėžta reikalinga teritorija erdviniuose duomenyse (www.geoportal.lt).
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas (www.geoportal.lt);
2. Apibrėžta reikalinga teritorija erdviniuose duomenyse (www.geoportal.lt).
6.Administracinės paslaugos teikėjasKęstutis Narvičius
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.(8 310) 31 570, el.p. kestas.narvicius@varena.lt
7.Administracinės paslaugos vadovasOrinta Lakickienė
Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė), tel. (8 310) 31 515, el.p.orinta.lakickiene@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga suteikiama nemokamai
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas prašymas suteikti duomenis per Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo informacinę sistemą www.geoportal.lt;
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai-
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.