////Numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimas ir keitimas
Numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimas ir keitimas 2023-05-16T15:53:58+00:00

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimas ir keitimas
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Adresų suteikimas, keitimas, panaikinimas.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-10 nutarimas Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimas Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymas Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1.Prašymas (jeigu kreipiamasi raštu).
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kai adresas suteikiamas sklypui;
4.Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą, kai adresas suteikiamas sklypui ar pastatui;
5. Pastato, kuriame yra butas aukšto plano kopija, kai adresas suteikiamas butui;
6. Suderintas patalpos, buto pertvarkymo projektas, kai adresas (numeris) suteikiamas butui pertvarkomame pastate.
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas (jeigu kreipiamasi raštu).
2. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kai adresas suteikiamas sklypui;
4.Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą, kai adresas suteikiamas sklypui ar pastatui;
5. Pastato, kuriame yra butas aukšto plano kopija, kai adresas suteikiamas butui;
6. Suderintas patalpos, buto pertvarkymo projektas, kai adresas (numeris) suteikiamas butui pertvarkomame pastate.
6.Administracinės paslaugos teikėjasKęstutis Narvičius
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.(8 310) 31 570, el.p. kestas.narvicius@varena.lt
7.Administracinės paslaugos vadovasJurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja, tel. (8 310) 31 512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)-
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (žr. nuorodą apačioje)
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą-
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai-
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

PRAŠYMO FORMA