////Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimas
Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimas 2023-05-18T07:57:31+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 8-01
2. Administracinės paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Parengiamas Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkis teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“

Kiti teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Jurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja,
tel.(8 310) 31 512, el.p.jurgita.skireviciute@varena.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8 310) 31 512, jurgita.skireviciute@varena.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą