////Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas 2020-10-21T11:23:46+00:00
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ir /ar statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas, pateikus nustatytos formos prašymą ir naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo schemą.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
2. Statybos techninis reglamentas
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Laisvos formos prašymas, nurodant:
1.1. patalpos (-ų), statinio unikalius numerius;
2. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;
3. Rašytiniai patalpos (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai;
4. Patalpos (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os)
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Laisvos formos prašymas nurodant:
1.1. patalpos (-ų), statinio (-ių) unikalius numerius;
1.2. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;
1.3. Rašytiniai patalpos (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai;
1.4. Patalpos (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os)
6.Administracinės paslaugos teikėjasŽivilė Baranauskienė
Architektūros skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 570
el. p. zivile.baranauskiene@varena.lt
7.Administracinės paslaugos vadovasJurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja
tel. (8 310) 31 512, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos.
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga suteikiama neatlygintinai.
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 1. Laisvos formos prašymas nurodant:
1.1. patalpos (-ų), statinio (-ių) unikalius numerius;
1.2. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;
1.3. Rašytiniai patalpos (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai;
1.4. Patalpos (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os)
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą-
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiJei patikrinus pateiktus dokumentus nustatoma, kad schemą parengė neturintis teisės rengti tokią schemą asmuo ar naujai suformuotos patalpos negalės būti naudojamos pagal įregistruotą paskirtį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui, raštu nurodant atsisakymo išduoti pažymą motyvus.
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.