////Teritorijų planavimo dokumentų registravimas
Teritorijų planavimo dokumentų registravimas 2023-05-18T08:08:35+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 8-03
2. Administracinės paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumentų registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Teritorijų planavimo dokumentas įregistruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR)
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Teritorijų planavimo dokumentas (skaitmeninė laikmena).
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Prašymas;
  2. Teritorijų planavimo dokumentas (skaitmeninė laikmena).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Jurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja
(8 310) 31 512, jurgita.skireviciute@varena.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Jurgita Skirevičiūtė
Architektūros skyriaus vedėja
(8 310) 31 512, jurgita.skireviciute@varena.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslauga teikiama Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje (www.tpdr.lt)
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą