////Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas 2023-05-18T08:11:21+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-05
2. Administracinės paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Parengiamas Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkio ar savivaldybės tarybos sprendimo projektas
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. prašymas;
2. suderinto ir patikrinto teritorijų planavimo dokumento byla.
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. prašymas
2. suderinto ir patikrinto teritorijų planavimo dokumento byla.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė,
Tel. (8 310) 31 512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt

Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė,
Tel. (8 310) 31 515, el.p. orinta.lakickiene@varena.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė,
Tel. (8 310) 31 512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja jį įregistravus Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt)
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60, 3.60 E ir 4.4. reg,ind. PAS