////Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas 2023-05-18T08:09:27+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-04
2. Administracinės paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Parengiamos planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentui rengti, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  (ŽPDRIS).
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė,
tel. (8 310) 31 512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė,
tel. (8 310) 31 512, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga pradinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60, 3.60 E ir 4.4. reg,ind. PAS