////Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas 2018-08-14T07:45:22+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 8-02
2. Administracinės paslaugos versija antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Parengiami Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo. Parengiami ir pateikiami reikalavimai žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ZPDRIS). Administruojamas visas žemėtvarkos planavimo dokumento rengimo procesas ZPDRIS sistemoje.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės patvirtintos LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Prašymas;
  2. Disponavimo žemės sklypu teisę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas)
  3. Žemės sklypo planas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Jurgita Skirevičiūtė,

Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

(8 310) 31 570, jurgita.skireviciute@varena.lt

Orinta Lakickienė,

Architektūros skyriaus vedėja

(8 310) 31 515, orinta.lakickiene@varena.lt

 

9. Administracinės paslaugos vadovas Orinta Lakickienė

Architektūros skyriaus vedėja

(8 310) 31 515

orinta.lakickiene@varena.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5-20 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslauga teikiama Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ZPDRIS)
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą