////Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas
Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas 2020-09-16T10:53:15+00:00
Eil. nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 07-08
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Konsultuojama valstybinės kalbos taisyklingo vartojimo klausimais: administracinės kalbos, maisto ir ne maisto prekių etikečių, paslaugų aprašų ir pan. Neredaguojami ištisiniai tekstai. Pageidaujantis asmuo gali kreiptis atvykęs į konsultaciją, telefonu, paštu, el. paštu, parašęs prašymą suteikti konsultaciją.

Asmeniui suteikiama konsultacija žodžiu arba raštu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Pageidaujant gauti informaciją raštu, pateikiamas prašymas.

2. Tekstas, dėl kurio kyla kalbos taisyklingumo klausimų

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prašymas konsultuoti valstybinės kalbos vartojimo klausimais.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Genė Palevičienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė, el. p. gene.paleviciene@varena.lt; tel. 8 (3 10) 32 020; 8 615 73 850.
9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja, el. p. irma.krajauskiene@varena.lt; tel. 8 (3 10) 32 010, 8 615 73 848.

 

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 d. d.

 

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokamai

 

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų ir juridinių asmenų), kuriame nurodoma, kokiais valstybinės kalbos vartojimo klausimais norima pasitarti.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Asmeniui atvykus į instituciją paslauga gali būti suteikiama vietoje.

Administracinė paslauga yra galutinė.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose:3.60 ir  4.4.