////Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas 2020-09-16T10:52:37+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-08
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys iš Varėnos rajono savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dokumentų.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Viešojo administravimo įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;5. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymas Nr. DV-152 ,,Dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  –
8. Administracinės paslaugos teikėjas Liucija Baravykienė, Bendrojo skyriaus sekretorė, el. p. meras@varena.lt; tel. (8 310), 31 500.

 

Jurgita Kaštėtaitė, Bendrojo skyriaus specialistė, el. p. direktorius@varena.lt; tel. (8 310) 31 505.

 

9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja, tel. (8 310) 31 999.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Forma atsisiuntimui, kompiuteriniam pildymui ir spausdinimui

Prašymas dėl mokyklos baigimo pažymėjimo išdavimo (MS Word)

 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą www.epaslaugos.lt

 

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informaciją apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą (registrai PAS) ir saugomas bylose 3.60.