///Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis nr. 11
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis nr. 11 2017-12-21T12:53:00+00:00
Pavadinimas Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
Numeris 11
Data 2017-12-20
Pirmininkas (-ė) Valdas Kukulskis
Sekretorius (-ė) Agnė Šiaučiūnienė
Būsena Baigta

 

Video įrašo parsisiuntimas

 

Nariai

Vardas, pavardė Ar dalyvavo Nedalyvavimo priežastis
Adelė Ilginienė Taip
Alvydas Valeiša Taip
Jūratė Guogienė Taip
Rimantas Miliūnas Taip
Valdas Kukulskis Taip
Virginija Druskinienė Taip

 

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas Pranešėjai Gyventojų nuomonė
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-582 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Svetlana Griškevičienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-699 „DĖL PROJEKTO „NENAUDOJAMŲ TERITORIJŲ VARĖNOS MIESTE SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS KOMERCINEI VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
Svetlana Griškevičienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-679 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS LIGONINĖS 2017 M. DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Algirdas Miklyčius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-638 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS LIGONINĖS 2017 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR JŲ VERTINIMO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Algirdas Miklyčius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-637 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR JŲ VERTINIMO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Stasys Ilginis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-678 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 M. DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Stasys Ilginis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Irma Lukminienė
Detaliau
DĖL PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
Irma Lukminienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Jonas Kalanta
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ 2018 M. I PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO
Marius Urvikis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO
Inga Valadkienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VIENOS PAROS MAITINIMO IŠLAIDŲ NORMOS VIENAM GLOBOTINIUI (RŪPINTINIUI) NUSTATYMO
Inga Valadkienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PLANINIO VIETŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Inga Valadkienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-711 ,,DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VALKININKŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SPENGLA“ LIKVIDACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
Dalia Stankevičiūtė
Detaliau
DĖL PRIEDO UŽ IŠTARNAUTUS LIETUVOS VALSTYBEI METUS
Ilona Radzevičienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS R. VALKININKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS GIDITOS BENKIENĖS PADARYTO PAREIGŲ, KURIAS NUSTATO DARBO TEISĖS NORMOS AR DARBO SUTARTIS, PAŽEIDIMO
Ilona Radzevičienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS R. VALKININKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS GIDITOS BENKIENĖS NUŠALINIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, ATLIEKANT KITUS VEIKSMUS, SUSIJUSIUS SU SIGITO BENKAUS DARBO SANTYKIAIS, IR LORETOS ABRAMAVIČIENĖS ĮGALIOJIMO
Ilona Radzevičienė
Detaliau
DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ 2018 M. PADIDINIMO
Liudas Tamulevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-770 „DĖL VARĖNOS R. VALKININKŲ SANATORIJOS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO
Liudas Tamulevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-VI-156 ,,DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, MAITINIMO NORMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Liudas Tamulevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1037 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYKLOSE TEIKIAMAS PASLAUGAS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Liudas Tamulevičius
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-745 „DĖL 2017 M. NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Orinta Lakickienė
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 31 D. SPENDIMO NR. T-VIII-559 ,,DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS 2017 METAIS NUMATOMŲ VYKDYTI MELIORACIJOS DARBŲ“ PAKEITIMO
Irmantas Laniauskas
Detaliau
DĖL BUVEINĖS ADRESO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-726 ,,DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL TURTO, TEISMO PRIPAŽINTO BEŠEIMININKIU TURTU, PRIĖMIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-655 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1166 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 26 SPRENDIMO NR. T-VIII-44 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO IR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL 3,55 HA ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO LIŠKIAVOS KAIMO KAPINĖMS PLĖSTI
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO DYDŽIO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMŲ SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMO PER MIESTUS IR GYVENVIETES PRIE (ANT) VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS
Egidijus Zaleskis
Detaliau
DĖL 1,0970 HA ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 3875/0002:231), ESANČIO MELIORATORIŲ G. 2, VARĖNOS M., NUOMOS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMŲ
Egidijus Zaleskis
Detaliau

 

Šaukyklos įrašai

Įrašų nėra