/Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 2018-11-09T08:49:26+00:00

Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
(aktuali redakcija nuo 2016-09-27)

1a forma

 1. Žinių visuomenės plėtros programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 2. Bendruomeniškumo ugdymo programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 3. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 4. Sveikatos apsaugos programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 5. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 6. Turizmo vystymo programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 7. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 8. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 9. Aplinkos apsaugos programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė
 10. Savivaldybės valdymo programa
  1b forma ir 2 lentelė; 1 lentelė

3 lentelė

Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius


Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metais ataskaita

 

Trumpas ataskaitos pristatymas

Ataskaitos įvadas ir apibendrinimas

 1. Žinių visuomenės plėtros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 2. Bendruomeniškumo ugdymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 3. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 4. Sveikatos apsaugos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 5. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 6. Turizmo vystymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 7. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 8. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 9. Aplinkos apsaugos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė
 10. Savivaldybės valdymo programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita
  1 lentelė; 2 lentelė