/Apklausos apie nuotolinį mokymą rezultatų pristatymas
2020 m. rugsėjo 17 d.

Apklausos apie nuotolinį mokymą rezultatų pristatymas

Nuotolinis ugdymas COVID-19 pandemijos metu – naujas iššūkis švietimo sistemai. Tam, kad būtų žinoma, kaip švietimo bendruomenėms sekėsi įgyvendinti nuotolinį ugdymą, svarbu remtis apklausų duomenimis, kurių pagrindu būtų galima tobulinti nuotolinio ugdymo kokybę.

Siekdamos išsiaiškinti nuotolinio ugdymo patirtį, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus psichologės atliko tyrimą. Buvo atliktos mūsų rajono pedagogų, tėvų ir 5–12 kl. mokinių apklausos, kurių tikslas atkleisti, kokius ir kokio masto su nuotoliniu ugdymu susijusius sunkumus patyrė mokytojai, tėvai, mokiniai.

Paaiškėjo, kad:

 • Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių mokinių bent kartą patyrė vienokių arba kitokių sunkumų, susijusių su nuotoliniu mokymu (-si) – sunkumų dėl interneto ryšio ir prietaisų veikimo, jungimosi prie mokyklos elektroninės sistemos ir elektroninių išteklių, nenorą jungtis prie nuotolinių pamokų ir sunkumų susikaupti pamokų metu. 7 proc. mokinių patyrė patyčias nuotolinių pamokų metu.
 • Beveik pusė mokinių teigė, kad jiems mokytis nuotoliniu būdu sekėsi sunkiau arba žymiai sunkiau, nei mokytis mokykloje.
 • Trečdaliui vaikų buvo reikalinga tėvų pagalba jungiantis prie nuotolinių pamokų ir tėvų buvimas šalia pamokų metu. Atliekant užduotis ir namų darbus, daugiau kaip pusei mokinių prireikė tėvų pagalbos.
 • Penktadaliui mokinių buvo sunku suprasti naujų temų aiškinimą, atlikti namų darbus ir suprasti savo darbų įvertinimus.
 • Tiek kontaktinio, tiek nekontaktinio nuotolinio mokymo metu pedagogų darbo krūvis padidėjo kone dvigubai.
 • Miesto mokyklų pedagogai žymiai dažniau nei kaimo mokyklų pedagogai naudojosi mokymosi platformomis ir virtualiais ištekliais ugdymo turiniui pateikti, mokinių žinioms ir įgūdžiams įtvirtinti bei įvertinti. Pagrindinio/vidurinio ugdymo pedagogai dažniau nei pradinių klasių ar neformaliojo ugdymo pedagogai skaitmeninius išteklius naudojo ugdymo turiniui pateikti.
 • Apie pusė mokytojų nurodė, kad, lyginant su vaikais, kurie buvo motyvuoti, vaikai, stokojantys mokymosi motyvacijos iki nuotolinio mokymo, prie nuotolinių pamokų jungdavosi ir namų darbus atlikdavo ne taip sėkmingai.
 • Lyginant su kaimo mokyklų mokytojais, miesto mokyklų mokytojai mokinių dalyvavimą nuotoliniame mokyme vertino palankiau.
 • Apie penktadalis mokytojų nurodė, kad vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, patyrė nesėkmių jungdamiesi prie nuotolinio ugdymo ir atlikdami užduotis bei namų darbus.
 • Techninių trikdžių žymiai dažniau patyrė neformaliojo ugdymo, pradinių klasių ir meninio ugdymo pedagogai, su mokinių namų darbų neatlikimu dažniausiai susidūrė pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogai, su tėvų nepasitenkinimu dėl nuotolinio ugdymo – pradinių klasių pedagogai ir dorinio ugdymo mokytojai.
 • Beveik pusė apklausoje dalyvavusių tėvų bent kartą patyrė vienokių arba kitokių sunkumų, susijusių tiek su formaliuoju, tiek su neformaliuoju nuotoliniu mokymu – sunkumų dėl interneto ryšio, prisijungimo prie mokyklos elektroninės sistemos ir virtualių ugdymo platformų. Taip pat daugiau nei pusė tėvų nurodė, kad buvo sudėtinga derinti savo užimtumą ir vaikų nuotolinį mokymą, nes vaikai nenorėjo jungtis prie nuotolinių pamokų, jiems buvo sunku susikaupti pamokų metu. Dažniau šiuos sunkumus patyrė pradinių klasių vaikų tėvai ir tėvai, auginantys 2 ir daugiau vaikų, lankančių mokyklą.
 • Tiek formaliojo, tiek neformaliojo nuotolinio mokymo (-si) metu apie pusė mokinių tėvų savo vaikams padėdavo prisijungti prie nuotolinių pamokų, atlikti užduotis, namų darbus, nuotolinių pamokų metu būdavo šalia. Žymiai dažniau tėvai pagalbą teikė pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ir dažniau jų pagalbos prireikdavo, kuomet šeima augino 2 ar daugiau mokyklinio amžiaus vaikų. Dažniau kartu su vaikais nuotolinių pamokų metu būdavo kaimo vietovėse gyvenantys tėvai.

Visą apklausos analizę ir rekomendacijas rasite čia:

Patartina naudotis ir kitomis plačiau šalyje atliekamų mokslinių tyrimų, susijusių su nuotolinio ugdymo patirčių analize, rekomendacijomis. Šiuo metu yra paskelbtos Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ išsamios rekomendacijos mokiniams, tėvams, pedagogams ir ugdymo įstaigų administracijoms: https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Dokumentainuorodos/VU_mokslininkų_projekto_rekomendacijos.pdf.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

2020-09-17T15:53:16+00:00