/Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą ir įrašytų į sąrašus būstui išsinuomoti, dėmesiui
2020 m. balandžio 29 d.

Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą ir įrašytų į sąrašus būstui išsinuomoti, dėmesiui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 7 str. 4 d. nuostatomis, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kiekvienais metais, po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaraciją už kalendorinius metus teikia iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Atsižvelgdama į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) toleruos, jei ši gyventojų grupė Metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas FR0001 (toliau – Turto deklaracija) už kalendorinius 2019 metus pateiks iki 2020 m. liepos 1 d.

Turto deklaraciją už 2019 m. dėl paramos gavimo besikreipiantys gyventojai gali pateikti VMI prie FM per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). Gyventojai, kurie kreipiasi dėl paramos ir negali naudotis elektroniniais deklaravimo būdais, gali pateikti ir popierinę turto deklaracijos formą.Deklaracijų popierines formas galima atsispausdinti parsisiuntus jas iš VMI prie FM puslapio www.vmi.lt (skiltis Gyventojams, toliau Rinkmenos –> Formos) arba https://www.vmi.lt/cms/formos. Gyventojas popierinę deklaraciją, kartu su atitinkamai užpildytais priedais, gali atsiųsti paštu į VMI prie FM Duomenų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Konsultacijas deklaracijų pildymo ir pateikimo klausimais gyventojai gali gauti paskambinę tel. 1882 ar kontaktais skelbiamais https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimoskyriai bei pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos informacija

 

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-04-29T09:09:54+00:00