/Baigiamas įgyvendinti projektas „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“
2020 m. rugpjūčio 6 d.

Baigiamas įgyvendinti projektas „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“

Varėnos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą Nr. 06.2.1-TID-R-511-11-0002 „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“. Projekto vertė 835 464,00 Eur, 85 proc. finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 7,5 proc. – iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir 7,5 proc. – iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslias – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Įgyvendinant šį projektą atlikti J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo M. K. Čiurlionio iki Trumposios gatvės rekonstrukcijos darbai: važiuojamojoje dalyje įrengta nauja dangos konstrukcija, atnaujinti šaligatvių ir dviračių takai, modernizuota apšvietimo sistema, įrengtos automobilių stovėjimo vietos ir paviršinių nuotekų tinklai. Taip pat pertvarkyta Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža, rekonstruojant ją į žiedinę sankryžą.

Įgyvendintu projektu bus prisidėta prie šių stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo:

  • bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,783 km;
  • įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 3 vnt.

Įgyvendinant projekto veiklas statybos darbus atliko UAB „Alkesta“, techninę priežiūra vykdė UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Darbai vykdyti pagal UAB „Saugvila“ parengtą Susisiekimo komunikacijų  J.Basanavičiaus gatvės Varėnos m., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektą ir UAB „COWI Lietuva“ parengtą Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos Varėnos m. rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektą.

 

Varėnos rajono  savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus informacija

2020-08-06T14:19:12+00:00