/Baigtas įgyvendinti projektas „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
2020 m. gegužės 11 d.

Baigtas įgyvendinti projektas „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Varėnos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ pagal 2018 m.  birželio 4 d. pasirašytą paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projekto tikslas – prisidėti prie vietos plėtros Naujųjų Valkininkų kaime skatinimo, pagerinant viešąją infrastruktūrą. Projekto metu rekonstruotas pastatas, esantis Pušelės g. 11, N. Valkininkų k., ir pritaikytas bendruomenės poreikiams.

Darbus atliko UAB „Varėnos statyba“ pagal 2018 m. spalio 15 d. pasirašytą statybos darbų rangos sutartį Nr. S-365.

Varėnos rajono savivaldybės
Finansų ir investicijų skyriaus informacija

2020-05-11T16:37:46+00:00