/Bus teikiama parama privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros
2019 m. spalio 3 d.

Bus teikiama parama privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos skiria 2,7 mln. Eur privačių namų prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros. Vienai savivaldybei iš minėtos programos bus skiriama ne didesnė kaip 200 tūkst. Eur dotacija su sąlyga, kad savivaldybės prisidės ne mažiau 30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų sumos.

Pagal Aplinkos ministerijos nustatytus kriterijus, parama bus teikiama tik Varėnos miesto gyventojams, jei iki jiems priklausančių žemės sklypų yra privesti magistraliniai nuotekų vamzdynai. Parama teikiama nuotekų tinklų privedimui nuo šių vamzdynų iki privataus gyvenamojo namo ribos (sienos). Pirmumo teise bus prijungiami asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Vienam būstui bus skiriama ne didesnė nei 3 000 Eur parama.

Kadangi Varėnos rajono savivaldybės administracija Aplinkos ministerijai turi pateikti paraišką finansavimui gauti iki 2019 m. lapkričio 1 d., prašome gyventojus, norinčius, kad jų gyvenamasis namas būtų prijungtas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros, kuo skubiau, bet ne vėliau, kaip iki 2019 m. spalio 25 d., apie tai informuoti Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir pasirašyti sutikimą dėl buitinių nuotekų tinklų klojimo privačiame žemės sklype bei įsipareigoti šiais tinklai naudotis ir pasirašyti sutartį su nuotekų tvarkytoju. Kontaktinis asmuo – Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Labanauskas, Vytauto g. 12, Varėna (57 kab.), tel. (8 310) 31996, el. paštas: antanas.labanauskas@varena.lt.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-10-03T12:21:30+00:00