/Dubičiuose vyko tradicinė kraštiečių ir bendruomenės šventė „Lietuva, švęskime kartu“, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui
2018 m. rugpjūčio 8 d.

Dubičiuose vyko tradicinė kraštiečių ir bendruomenės šventė „Lietuva, švęskime kartu“, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui

Žmogus yra niekas be savo šaknų – kiekvienas suleidžiame šaknis į žemės sklypelį tam, kad galėtume pavadinti šią vietą vieninteliu žodžiu – namai. Į šią šventę atvyko tie, kurie kažkada ar dabar savo namais vadina Dubičių kaimą.

Renginys prasidėjo sporto varžybomis aikštelėje prie kultūros centro. Komandinės –tinklinio ir virvės traukimo, individualios – smiginio,  baudų metimo  ir jėgos išbandymo sporto treniruoklyje. Vaikai dalyvavo orientavimosi ir kvadrato varžybose bei individualiose rungtyse. Orientavimosi varžybų finiše jaunųjų sportininkų laukė Draugystės tortas, o kvadrato varžybose dalyvavo trys komandos, todėl visi varžybų dalyviai į namus sugrįžo su medaliais. Į tinklinio varžybas užsiregistravo 4 komandos: 2 pasieniečių ir 2 dubičiškių. Sėkmė lydėjo pasieniečius, jie iškovojo pirmą ir trečią vietas, antrą – Dubičių komanda. Virvės traukime nugalėjo Dubičiai, kitos vietos atiteko  pasieniečiams. Smiginio rungtyje nugalėjo: Remigijus Z. –  I vieta, Algirdas P. – II vieta, Mindaugas B. – III vieta. Baudų metime taikliausi buvo Dubičių vyrai. Po visų varžybų įvyko nugalėtojų apdovanojimai, jiems įteikti medaliai. Vaikai ant asfalto dangos kreidelėmis piešė „Piešinį Lietuvai“.

Po varžybų visi skubėjo į Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kur 14 val. kunigas Almantas Kibirkštis laikė šv. Mišias už  visus kraštiečius.  Mišiose vargonais grojo ir labai gražiai giedojo buvusio bažnyčios vargonininko Alfonso Avižinio anūkas Dominykas Avižinis, nors ir gyvena Vilniuje, tačiau jis labai myli savo gimtąjį kraštą. Po mišių renginys persikėlė į Kultūros centrą. Norinčių pasižiūrėti koncerto prigužėjo pilnutėlė salė, o vaikai mėgavosi batutu, kuriuo pasirūpino šaunūs rėmėjai – Danutė ir Juozas Čepulinskai.

Šventinį koncertą vedė Valentina Šlavenec. Sugiedojus „Tautišką giesmę“ nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus bendruomenei ir kraštiečiams išsakė ir saldžias dovanas įteikė Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta bei Kaniavos seniūnijos seniūnas Edvinas Grikšas. Prieš šimtą metų  Dubičiuose pradėjo veikti ir pirmoji mokykla, todėl į šventę buvo pakviesti ir atvyko čia dirbę mokytojai ir mokyklos direktoriai. Tylos minute pagerbti Anapilin iškeliavę mokytojai bei šio krašto žmonės. Savo dainomis visus sveikino Dubičių folkloro ansamblis „Lakštucis“, vadovė Filiutė Kapočienė. Koncertą tęsė Dubičių krašto žmonių atžalos. Nuoširdžiai eilėraštį savo mamai deklamavo Juozo ir Marytės Avižinių anūkėlė Kamilė. Kitų Avižinių – Anelės ir Juozo anūkė Daiva sudainavo gražią lietuvių liaudies dainą. Valerijano ir Bronislavos Utovkų proanūkiai Eglė ir Karolis šoko pramoginius šokius, o pats Valerijanas su savo balsingomis dukromis Rimute ir Vale padainavo labai seną gudišką dainą, dukros dar sudainavo „Oi užkilokit vartelius“. Koncertą tęsė Sukackų žavūs, nuoširdūs anūkai su šeimomis. Visus pasveikino ir apie savo gyvenimą Dubičių krašte papasakojo Kauno nacionalinio dramos teatro aktorė, režisierė, dramaturgė, teatro mokyklėlės „Mano teatras“ pedagogė Inesa Paliulytė. Jos paprasti, nuoširdūs žodžiai pasiekė kiekvieno širdį. Kraštietis Edvardas Juškevičius darė tai, ką labiausiai gyvenime mėgo, jis smagiai grojo akordeonu. Mokytoja, literatė Irena Malmygienė skaitė savo poeziją. Joje širdies kalba apie meilę ir gyvenimo prasmę. Šauni kapela „Malūnėlis“ dainavo ir grojo taip, kad net kojos kilnojosi. Apie bendruomenės gyvenimą, kaimo rūpesčius ir viltis eilėmis kalbėjo Regina Lukoševičienė. Kartu su Filiute Kapočiene ji pasveikino kaimo jubiliatus: 80-metį šiemet švenčiančius gyventojus. Jiems įteiktos gėlės  ir Lietuvos valstybės vėliavos.  Gražiai tvarkomų sodybų šeimininkus: Albiną ir Edvardą Jonius, Nataliją ir Vasilijų Gudačius bei Stasę Banevičiūtę pasveikino rajono meras Algis Kašėta. Bendruomenė jiems įteikė gėlių ir vėliavas.  Padėkos, gėlės bei suvenyrai įteikti Danutei ir Juozui Čepulinskams, Jekaterinai ir Stanislovui Jasiukevičiams, Algirdui Pupkui, Danutei Gudačiauskaitei- Karaliūnienei už finansinę, materialią pagalbą bei nuoširdų darbą bendruomenės labui. Pagerbtas ir pilietiškas jaunimas: Olegas Labovičius, Toma Lukoševičiūtė ir Artūras Gudačius, jiems įteiktos gėlės ir suvenyrai. Įteiktos ir 5 nominacijos: „Sava tarp svetimų“ – Inesai Paliulytei, „Dainuojanti ir šokanti šeimyna“ – Valerijanui Utovkai, „Uogų karalienė“- Renatai Balcevičienei,  „Darbštukas“ – Gediminui Sereičikui ir  „Dainoje sudėtas ilgesys Dubičiams“ – Genutei Jonienei, buvusiai muzikos mokytojai. Jos sukurtas himnas Dubičiams vainikavo šventinį koncertą. Po koncerto niekas dar neskubėjo namo, kartu pasibuvo gražioje vakaronėje, šoko, dainavo, dalijosi rūpesčiais ir džiaugsmais. Skambiomis dainomis ir muzika visą vakarą visus linksmino kapela „Malūnėlis“. Lauke veikė turgelis, kuriame galima buvo įsigyti saldumynų, bičių produktų, metalo dirbinių, įvairių papuošalų. Bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Po tėviškės dangum“. Kultūros centre veikė senų nuotraukų paroda „Mano kaimo šimtmečio akimirkos“, kurios ne vieną nukėlė į tolimą praeitį, vaikystės ir jaunystės metus.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

 

Informaciją rengė Dubičių krašto bendruomenės pirmininkė,

Dubičių bibliotekos bibliotekininkė

Regina Lukoševičienė

 

 

2018-09-11T14:37:35+00:00