/Informacija apie iš dalies grąžinamas per ekonominę krizę sumažintas tikslines kompensacijas
2020 m. liepos 1 d.

Informacija apie iš dalies grąžinamas per ekonominę krizę sumažintas tikslines kompensacijas

Informuojame, kad rugpjūčio mėnesį bus iš dalies kompensuojamos ir išmokamos per 2010 – 2014 metus sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos*.

Kompensuojamoji suma – tai asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir krizės metu perskaičiuotos šios išmokos skirtumo 10 procentų.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams, gaunantiems tikslines kompensacijas, atskiro prašymo teikti nereikia. Apie apskaičiuotą ir pervestą kompensuojamąją sumą bus informuojama rašytiniu pranešimu.

Prašymą Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui būtina pateikti:

  1. jei asmeniui šių išmokų mokėjimas nutrauktas (sustabdytas ar pasibaigęs mokėjimo laikotarpis) prašymo forma;
  2. jei tikslinę kompensaciją gavęs asmuo mirė po 2020-01-01 ir kompensuojamąją sumą nori gauti jo turto paveldėtojai, prašymo forma 1.

Prašymai priimami iki 2020-10-31:

– Socialinės paramos skyriaus priimamajame, tik iš anksto užsiregistravusiems tel. (8 310) 53 627

– paštu, adresu Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna.

–  el. p.  rupyba@varena.lt

Išmokos bus pervestos iki 2020-12-31.

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriaus telefonu (8 310) 53 627

Dėl šalpos kompensacijų (motinoms, kurios iki 1995-01-01 pagimdė 5 ir daugiau vaikų ir tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus, arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ir II grupės invalidais iki 18 metų) dalinio kompensavimo reikėtų kreiptis į „Sodrą“ tel. 1883.

_______________________________________________________________________

* Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9f2c3d201a9411eaa4a5fa76770768ee

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija

2020-07-01T13:23:24+00:00