/Informacija apie viešą supažindinimą su dalies 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita
2021 m. liepos 30 d.

Informacija apie viešą supažindinimą su dalies 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-107 ,,Dėl 110 kV elektros perdavimo oro linjos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo” parengti 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys – Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo  planas) bendrieji sprendiniai (koncepcija) bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Jakėnų sen., Merkinės sen., Varėnos sen., esančios Varėnos rajono savivaldybėje.

Planavimo tikslai –  užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą, ,,Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais‘‘; nustatyti tinkamiausią 110 kV EPL Griškonys – Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, 65182 Varėna, tel. (8 310) 31515, el. p. info@varena.lt, interneto svetainė www.varena.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Planavimo iniciatorius atstovas – projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 707) 02123, tel. (8 687) 93476 el. p. valerijus.makarovas@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 68674252, el. p. andzelika.kaziene@kelprojektas.lt

Vystymo plano SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia – parojekto dalies vadovė Beata Riabcevė , tel. 8 672 86935, el. p. beata.riabceve@kelprojektas.lt.

Susipažinti su parengto Vystymo  plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2021 m.  rugpjūčio 6  d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d. :

  • Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: varena.lt;
  • Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-38-19-509);
  • plano SPAV dokumentų rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);
  • Varėnos rajono savivaldybės Jakėnų, Merkinės ir Varėnos seniūnijose.

Supažindinimo su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 12.00 val. Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pasiūlymus dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos – nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 3 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

 

2021-07-30T09:31:29+00:00