/Informacija rinkliavos mokėtojams
2019 m. vasario 15 d.

Informacija rinkliavos mokėtojams

Primename, kad rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu, ir yra rinkliavą už 2018 m. sumokėję vienu pavedimu iki praėjusių metų balandžio 30 d. bei rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (https://savitarna.alytausratc.lt/) užsisakę gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu, gaus papildomą 5 proc. nuolaidą.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras informavo, kad 6 965 mokėtojai rinkliavą yra sumokėję vienu pavedimu iki nustatyto termino, tačiau tik 198 iš jų yra užsisakę gauti mokėjimo pranešimus vien elektroniniu paštu ir gaus papildomą nuolaidą.

Rinkliavos mokėtojus, rinkliavą už 2018 m. sumokėjusius vienu pavedimu iki nustatyto termino ir norinčius pasinaudoti papildoma nuolaida, kviečiame prisijungti prie rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainės ir užsisakyti gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu. Tą reikia atlikti iki š.m. vasario 24 d. Nespėjusiems iki nurodyto termino atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų siuntimo pranešimai už 2019 m. bus formuojami be 5 proc. nuolaidos.

Vis daugiau Varėnos rajono gyventojų ir įmonių atsakingai žiūri į atliekų rūšiavimą. 2018 m. rajone surinka ir į sąvartyną išvežta 4019,7 t mišrių komunalinių atliekų, tai 243,1 t mažiau negu 2017 m. Atliekų rūšiavimas mažina komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštus, todėl sudaro galimybes mažinti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Š.m. Varėnos rajono savivaldybės posėdyje bus svarstomas administracijos paruošas sprendimo projektas, kuriuo siūloma sumažinti vietinės rinkliavos už 2019 m. pastoviąją dalį 10 proc. visoms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, taip pat padidinti lengvatas asmenims, disponuojantiems pramonės, gamybos paskirties (nuo 30 iki 50 proc.), sandėliavimo, kitos paskirties pastatais, skirtais žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (nuo 10 iki 20 proc.). Komitetų posėdžiuose šiam sprendimo projektui buvo pritarta.

2019-02-15T13:44:47+00:00