/Kad jaustumėtės užtikrinti ir pasiruošę, iš anksto su šeimos nariais aptarkite, kaip reikėtų elgtis galimos branduolinės avarijos atveju
2021 m. kovo 22 d.

Kad jaustumėtės užtikrinti ir pasiruošę, iš anksto su šeimos nariais aptarkite, kaip reikėtų elgtis galimos branduolinės avarijos atveju

Vidaus reikalų ministerija informuoja, kaip pasiruošti šeimos planą galimos branduolinės avarijos atveju. Kur būtų galima slėptis pavojaus atveju? Kaip nuspręsite evakuotis, jeigu likti vietoje negalima? Ką darysite, jei suges ar sulūš jūsų automobilis? Kokie yra kiti evakavimosi keliai, jei pasirinktasis užblokuotas? Kokius daiktus pasiimsite, jeigu reikės slėptis slėptuvėje? Kokius daiktus pasiimsite, jei teks evakuotis? Kokioje vietoje susitiksite su šeimos nariais įvykus nelaimei? Į ką galite kreiptis nelaimės atveju?
Kaip pasiruošti šeimos planą, rasite čia: www.lt72.lt/?page_id=3054
Kuo geriau būsite informuoti, tuo tiksliau žinosite, kaip elgtis įvykus ekstremaliai situacijai, ir paprasčiau reaguosite į galimą pavojų.
Raginame jau dabar pasidomėti, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius, todėl neatidėliokite ir apsilankykite ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt

Vidaus reikalų ministerijos informacija

2021-03-22T15:34:05+00:00