/Kviečiame dalyvauti viešame projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos pristatyme
2019 m. spalio 7 d.

Kviečiame dalyvauti viešame projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos pristatyme

2019-10-23 d. 17.15 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (1 a.), adresu Vytauto g. 12, Varėna, vyks viešas projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos pristatymas.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslas – užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Varėnos miesto teritorijoje.

Planuojamos tvarkyti šios teritorijos:

 • Parkas tarp J. Basanavičiaus, Perlojos ir Marcinkonių gatvių Varėnos m.
 • Kitos (atskirų želdynų teritorijos) paskirties žemės sklypas, esantis tarp J. Basanavičiaus ir Miškų gatvių Varėnos m.
 • Varėnos kultūros centro sklypas, adresu J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m.
 • Skveras prie Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės ir dalis Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės sklypo, adresu J. Basanavičiaus g. 17, Varėnos m.
 • Skveras prie Varėnos geležinkelio stoties Savanorių gatvėje Varėnos m.

Bendras tvarkomų teritorijų plotas – apie 11,9709 ha.

Siekiant įgyvendinti projektą numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

 • Želdinių tvarkymas (medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ir sodinimas, kelmų šalinimas, daugiamečių želdinių sodinimas ir gėlynų įrengimas ir pan.).
 • Pėsčiųjų takų įrengimas/ atnaujinimas.
 • Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba.
 • Apšvietimo įrengimas.
 • Teritorijų tvarkymo darbai.
 • Visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.

Organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna. Atsakingas asmuo: Orinta Lakickienė, tel. (8 310) 31 515, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt.

Kviečiame bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, nevyriausybines organizacijas, kitų įstaigų atstovus ir visus, kurie neabejingi planuojamoms tvarkyti teritorijoms, aktyviai dalyvauti susitikime ir teikti pasiūlymus.

Pridedama – kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2019-10-07T15:44:21+00:00