/Kviečiame gyventojus teikti paraiškas ir atsisakyti dujų balionų daugiabučiuose namuose
2021 m. vasario 26 d.

Kviečiame gyventojus teikti paraiškas ir atsisakyti dujų balionų daugiabučiuose namuose

Nuo vasario 26 dienos Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia daugiabučių namų administratorius, bendrijas bei įgaliotuosius asmenis teikti paraiškas ir gauti finansavimą dujų balionų daugiabučiuose namuose keitimui alternatyviais energijos šaltiniais – elektra arba gamtinėmis dujomis, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai. Tam iš viso valstybės biudžete numatyta 10 mln. eurų.

Vienam butui bus skiriama iki 726 Eur. su PVM parama – daugiabučių namų bendrųjų elektros arba dujų inžinerinių sistemų pertvarkymui – 242 Eur., butų elektros arba dujų sistemos pertvarkymui – 242 Eur, o taip pat elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui –242 Eur. Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus – 3 proc. nuo bendrų pertvarkymo darbų ir viryklių įsigijimui numatytų maksimalių finansavimo įkainių.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) daugiabučių namų sąrašą. Pasitikrinti, ar jūsų daugiabutis yra įtrauktas į šį sąrašą galima ČIA. Įsitikinus, kad namas yra įtrauktas į sąrašą, gyventojai turės priimti vieningą sprendimą dėl dujų balionų atsisakymo ir pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą, arba dujas, jeigu name yra dujų įvadai.

Paraiškas priims ir vertins Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), projektų vykdytojai turės užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios integruotos į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).

Kvietimai teikti paraiškas bus priimami iki birželio 1 d. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Gavus patvirtinimą apie skirtą paramą bus galima pradėti rangos darbus bei įsigyti naują viryklę. Atlikus darbus galutiniai mokėjimo prašymai turės būti pateikiami per APVIS sistemą iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

  1. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimto sprendimo dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma, jeigu veiklų įgyvendinimui nereikalinga atlikti projektavimo ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir ar pertvarkymu);
  2. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgalioto asmens, bendrijos ar administratoriaus atstovavimą pagrindžiantys dokumentai (tuo atveju, jeigu dokumentai yra viešai prieinami, gali būti pateikiama nuoroda į viešai prieinamus dokumentus);
  3. Aprašo 3 priedas „Detalus keičiamų suskystintų naftos dujų balionų kiekis ir reikalingas elektros energijos (ar gamtinių dujų) galios poreikis;
  4. ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta deklaracija (taikoma jei, daugiabutyje yra vykdoma ūkinė veikla);
  5. daugiabučio namo atstovo prisiimamų įsipareigojimų deklaracija;
  6. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma tik pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai).

Į iškilusius klausimus atsakys Varėnos rajono savivaldybės turto valdymo skyriaus vyriausias inžinierius Vytautas Čiurlevičius, tel. (8310)31803, 8 695 99600, el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt.

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
2021-02-26T11:40:23+00:00