/Kviečiame tapti socialiniais globėjais!
2018 m. liepos 12 d.

Kviečiame tapti socialiniais globėjais!

Socialinis globėjas – tai šeima ar asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau kaip 12 mėnesių globoja 1-3 vaikus, kurių amžius nuo 0 iki 18 m., kol jie sugrįš pas savo biologinius tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.

Ketinantys dirbti socialiniais globėjais turi:

  • būti išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir gauti teigiamą išvadą tapti globėjais (mokymai vyksta Varėnos socialinių paslaugų centre);
  • būti sudarę darbo arba tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Varėnos socialinių paslaugų centru (t. y. būti pasirašę darbo sutartį arba veiklą vykdyti pagal individualios veiklos pažymą).

 

Siūlome:

  • darbo užmokestį globojant vaiką (-us) savo namuose;
  • nuolatines specialistų konsultacijas;
  • atokvėpio paslaugas;
  • pagalbą globojant vaiką (-us).

 

Globos trukmė – iki 12 mėn.

Vaiko amžius 0-18 m.

Veiklos forma – darbo sutartis arba individualios veiklos pažyma.

 

Darbo užmokestis socialiniam globėjui:

globojant vieną vaiką – 450,05 Eur („į rankas“),

globojant du vaikus – 504,50 Eur („į rankas“),

globojant tris vaikus – 558,96 Eur („į rankas“).

Socialinis globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmoką (152 Eur), globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą (152 Eur), išmoką vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą. Socialinis globėjas turi teisę gauti ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Išsamią informaciją suteiks globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistės Lina Kvitkauskienė, tel. 8 679  21 690, Agnė Steiblienė, tel. 8 608  04 363, arba globos koordinatorė Ramunė Pilelienė, tel. (8 310)  51 080, 8 616  36 231.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2018-07-12T17:04:03+00:00