/Kviečiame Varėnos rajono verslo atstovus pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą
2018 m. liepos 24 d.

Kviečiame Varėnos rajono verslo atstovus pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą

Varėnos rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Varėnos rajone, teikti paraiškas gauti finansinę paramą. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys verslą, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai.

Įmonės ir verslininkai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą.

  1. Pradedantiesiems verslininkams (pirmus veiklos metus) iš dalies kompensuojamos nekilnojamojo turto nuomos išlaidos iki 50 proc. visų dokumentais pagrįstų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per metus.
  2. Skiriama 500 Eur parama už naujų darbo vietų įsteigimą, kai įdarbintas darbuotojas išdirbo ne mažiau kaip 1 metus ir gavo ne mažesnę už Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą.
  3. Iš dalies kompensuojamas dalyvavimas parodose, padengiama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur už dalyvavimą nacionalinėse parodose ir ne daugiau kaip 500 Eur už dalyvavimą tarptautinėse parodose. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms kompensuoti: registracijos mokesčiui, reklaminių leidinių leidybai, stendo nuomai (gamybai).
  4. Neveikiančių infrastruktūros objektų atnaujinimas pritaikant juos komercinei veiklai. Vienam paramos gavėjui iš rėmimo lėšų padengiama iki 100 proc. išlaidų, patirtų atnaujinant neveikiančius infrastruktūros objektus ir pritaikant juos komercinei veiklai, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur. Atnaujinamas objektas turi būti Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.
  5. Paramos gavėjui padengiama iki 500 Eur patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už mokymus, konferencijas ir seminarus.
  6. Padengiama iki 100 proc. naujų interneto svetainių kūrimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 Eur dokumentais pagrįstų išlaidų.
  7. Padengiama iki 50 proc. reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų, naujų rinkų suradimo išlaidų, kai pateikiami tai įrodantys dokumentai, bet ne daugiau kaip 300 Eur per metus.
  8. Kompensuojamos išlaidos už įmonės įregistravimą, bet ne daugiau kaip 140 Eur.

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašą bei paraiškos formą rasite Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje: varena.lt – Verslininkams – Verslo rėmimas

http://varena.lt/verslininkams/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimas/

Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis į Ekonomikos ir turizmo skyrių, tel. (8 310) 32 016.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021, 8634 66 776
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2018-07-24T07:58:56+00:00