/KVIETIMAS SOCIALINIAMS IR EKONOMINIAMS PARTNERIAMS, KURIEMS NACIONALINĖJE REGIONINĖS PLĖTROS TARYBOJE NEATSTOVAUJA VERSLO IR DARBDAVIŲ ASOCIJACIJOS, SIŪLYTI SAVO ATSTOVUS Į REGIONŲ PLĖTROS TARYBAS
2019 m. birželio 3 d.

KVIETIMAS SOCIALINIAMS IR EKONOMINIAMS PARTNERIAMS, KURIEMS NACIONALINĖJE REGIONINĖS PLĖTROS TARYBOJE NEATSTOVAUJA VERSLO IR DARBDAVIŲ ASOCIJACIJOS, SIŪLYTI SAVO ATSTOVUS Į REGIONŲ PLĖTROS TARYBAS

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečia nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintus socialinius ir ekonominius partnerius, kuriems Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje neatstovauja verslo ir darbdavių asociacijos (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija), siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas. Socialiniai ir ekonominiai partneriai – profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, tam tikros profesijos atstovus vienijančios organizacijos, švietimo ir mokslo institucijos bei socialinės ekonomikos srityje (socialinės atskirties mažinimo, neinstitucinių socialinių paslaugų, kovos su diskriminacija, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos ir pan.) veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir šių organizacijų asociacijos.

Raštiškus pasiūlymus prašome teikti iki š. m. birželio 11 d. el. paštu atitinkamo regiono Regioninės plėtros departamento prie VRM apskrities skyriui šiais adresais: vilnius.rps@vrm.lt, kaunas.rps@vrm.lt, klaipeda.rps@vrm.lt, siauliai.rps@vrm.lt, panevezys.rps@vrm.lt, alytus.rps@vrm.lt, marijampole.rps@vrm.lt, utena.rps@vrm.lt, telsiai.rps@vrm.lt, taurage.rps@vrm.lt.

Socialinis ir ekonominis partneris, siūlydamas savo atstovą į regionų plėtros tarybą, turi pateikti atstovavimo regiono plėtros taryboje tikslinės grupės interesams motyvacinį pagrindimą (laisvos formos deklaraciją, kurioje išdėstyti atstovaujamos tikslinės grupės interesai dalyvauti atitinkamo regiono plėtros taryboje, motyvai, nurodytas atstovaujamos tikslinės grupės dydis) ir informaciją apie siūlomą atstovą:

  1. Deleguojamo atstovo pasirašytą nepriekaištingos reputacijos laisvos formos deklaraciją ir nurodyti, ar deleguojamas atstovas:

– nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

– nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo;

– nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

  1. Informaciją, patvirtinančią, kad deleguojamas atstovas yra tiesiogiai susijęs su atitinkamu regionu: (jame gyvena, dirba arba yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas):

– jei deleguojamas atstovas gyvena tame regione, nurodoma savivaldybė, kurioje asmuo gyvena;

– jei atstovas dirba tame regione, – įmonės arba įstaigos ar jų filialo pavadinimas, Juridinio asmens registro (toliau – JAR) kodas;

– jei atstovas yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas), – įmonės, kurios akcininkas ar savininkas yra, pavadinimas, JAR kodas.

Informuojame, kad bus tikrinama registruose, ar pateikti asmens duomenys teisingi.

Socialinių ir ekonominius partnerių (Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje neatstovaujamų nacionalinio ir regioninio lygmens verslo ir darbdavių organizacijų) atstovai regiono plėtros taryboje sudaro ne daugiau kaip 1/3 visų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, kurių skaičius sudaro 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių.

 

Vietų pasiskirstymas regionų plėtros tarybose:

 

Gyventojų sk. 2019 metų pradžioje LRV paskirtas narys Savivaldybių merai Savivaldybių tarybų nariai Iš viso Soc. ir ek. partneriai (1/3 visų regiono plėtros tarybos narių) Iš viso regiono plėtros tarybos narių
Iš viso Iš jų verslo ir darbdavių asociacijų atstovai Iš jų kiti soc. ir ek. partnerių atstovai
Lietuvos Respublika 2793986
Vilniaus apskritis 810290 1 8 11 20 10 7 3 30
Alytaus apskritis 135895 1 5 6 12 6 4 2 18
Kauno apskritis 561468 1 8 11 20 10 7 3 30
Klaipėdos apskritis 317742 1 7 9 17 9 6 3 26
Marijampolės apskritis 138697 1 5 6 12 6 4 2 18
Panevėžio apskritis 214628 1 6 7 14 7 5 2 21
Šiaulių apskritis 262483 1 7 8 16 8 6 2 24
Tauragės apskritis 93719 1 4 4 9 5 4 1 14
Telšių apskritis 132071 1 4 5 10 5 4 1 15
Utenos apskritis 126993 1 6 6 13 7 5 2 20

 

 

2019-06-07T09:24:17+00:00