/Lietuvių kalbos dienos
2019 m. vasario 15 d.

Lietuvių kalbos dienos

Šiemet jau ketvirtus metus Lietuvoje organizuojamos Lietuvių kalbos dienos. Laikotarpiu nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios visoje šalyje ir užsienyje vyksta daug įvairių renginių, skirtų lietuvių kalbos prestižui ir sklaidai didinti. Šiais metais buvo siūloma rengiant Lietuvių kalbos dienas pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Juozo Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams.

Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos yra sumaniusios įvairių renginių. Kaip ir kiekvienais metais, aktyviausia Lietuvių kalbos dienų dalyvė – Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos padaliniai kaimo bibliotekos. Ši įstaiga kviečia net į 28 renginius: spaudinių parodas, viktorinas, popietes.

Visada aktyviai ir išradingai šias dienas rengia švietimo įstaigos: Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija šiemet organizuos 8 renginius, Panočių pagrindinė mokykla – 8, Valkininkų gimnazija –7, po 5 renginius organizuos Merkinės Vinco Krėvės gimnazija ir Varėnos „Ryto“ progimnazija, kitos mokyklos po šiek tiek mažiau. Mokyklose vyks įvairiausių viktorinų, konkursų, pramoginių renginių, akcijų, projektų ir kt.

Kviečiame susipažinti su numatomais renginiais, juose aktyviai dalyvauti, pasidžiaugti, kad kalbame unikalia kalba, kad išlaikėm seniausią kalbą iš visų gyvų indoeuropiečių kalbų, kad galime ja kalbėti, susikalbėti, skaityti, mokytis, stengiamės saugoti tai, kas sava. Juk kalbėdami svetima kalba niekada nesugebėsime perduoti tobulai jausmų, emocijų taip, kaip tą išreiškiame gimtąja kalba.

Renginių sąrašą galite rasti čia.

 

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) Genė Palevičienė

Tel. (8 310) 32 020

2019-02-19T17:14:28+00:00