/Pasirašytas įsakymas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio „Voveriukų“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu
2021 m. balandžio 28 d.

Pasirašytas įsakymas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio „Voveriukų“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki gegužės 5 d. imtinai nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas – Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio „Voveriukų“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu.

Šis įsakymas pasirašytas atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Varėnos skyriaus 2021 m. balandžio 28 d. raštą Nr. (1-23 16.1.17 Mr)2- 69058 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
2021-04-28T18:59:52+00:00