/Pasirašytas įsakymas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu
2021 m. balandžio 27 d.

Pasirašytas įsakymas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki gegužės 6 d. imtinai nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas – Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės vaikams ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu.

Šis įsakymas pasirašytas atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. (1-23 16.1.17 Mr)2- 68072 „Dėl siūlomų priemonių nustačius COVID-19 ligos atvejį“.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

 

Živilė Puidokaitienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt
2021-04-27T17:03:17+00:00