/Paskirtas finansavimas pirmiesiems Varėnos miesto vietos veiklos projektams
2018 m. rugpjūčio 31 d.

Paskirtas finansavimas pirmiesiems Varėnos miesto vietos veiklos projektams

Rugpjūčio 24 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu paskirtas finansavimas I-ojo šaukimo, įvykusio 2017 m., Varėnos miesto vietos veiklos projektams, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti per artimiausias 2-3 savaites.

Finansavimas paskirtas:

  • Varėnos miesto sveikatingumo klubo „ROPĖ“ projektui „IR MES GALIME PADĖTI“. Paramos suma – 8 957,63 Eur;
  • Varėnos verslo ir amatų asociacijos projektui „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti“. Paramos suma – 33 268,00 Eur.
  • Varėnos sporto centro projektui „Mes esame reikalingi vieni kitiems“. Paramos suma – 26 786,15 Eur.
  • M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektui „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu soc. atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Paramos suma – 32 374,91 Eur.

Pareiškėjai paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra buvo suderinę dar metų pradžioje, tačiau dėl Valstybės kontrolės atliekamo finansavimo priemonės, iš kurios finansuojami miestų vietos veiklos projektai, patikrinimo finansavimo skyrimas užtruko ir projektų įgyvendinimas nusikėlė.

Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pareiškėjai turėtų pasirašyti artimiausiu metu, o po jų pasirašymo iškart prasidės veiklų įgyvendinimas.

Šiuo metu finansavimo paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra derina dar 7 Varėnos miesto pareiškėjai, todėl planuojama, kad spalio mėn. bus pradėti įgyvendinti dar 7 Varėnos miesto vietos veiklos projektai.

Kviečiame Varėnos miesto gyventojus aktyviai dalyvauti projektų veiklose, kurių bus išties daug! Pareiškėjus sveikiname, dėkojame už kantrybę ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Ministro įsakymai dėl projektų finansavimo:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1c7e310aac411e88f64a5ecc703f89b

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e52f89d0aac411e88f64a5ecc703f89b

Varėnos miesto VVG inf.

2018-09-06T14:56:52+00:00